Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn hóa - Xã hội

Chi cục thuế huyện Vũ Quang đã tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân, viên chức, lao động năm 2019

Sáng ngày 8/1, Công đoàn cơ sở Chi cục thuế huyện Vũ Quang đã tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân, viên chức, lao động năm 2019. Tới dự có Đ/c Lê Văn Hùng – Chủ tịch LĐLĐ huyện.

Trong năm qua, Công đoàn cơ sở Chi cục thuế đã bám sát chức năng nhiệm vụ, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các hoạt động xã hội, Công đoàn đã tập trung tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động, xem đây là việc làm hàng đầu.

 Đồng thời tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân viên chức lao động, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao;  vận động nữ công nhân viên chức lao động thực hiện phong trào “giỏi việc nước đảm việc nhà” gắn với phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...

 Đ/c Lê Văn Hùng – Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhờ đẩy mạnh các hoạt động công đoàn nên đã kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên chức lao động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cùng với tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách địa phương.  Tổng thu Ngân sách năm 2018 của huyện đạt gần 45 tỷ đồng, bằng 135,6% kế hoạch tỉnh giao, bằng 117,7% kế hoạch HĐND huyện giao và bằng 117,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm, Công đoàn cơ sở Chi cục thuế cũng đã duy trì bếp ăn tập thể chất lượng, quyên góp được gần 25 triệu đồng để động viên, thăm hỏi 22 lượt cán bộ và gia đình cán bộ trong đơn vị gặp khó khăn. Tổ chức cho cán bộ công nhân viên chức lao động đi dâng hương tại các địa chỉ đỏ...

Tại hội nghị, Công đoàn cơ sở Chi cục thuế đã tổ chức ký thi đua giữa Cấp ủy - Chuyên môn - Công đoàn và ký kết thi đua giữa các bộ phận. Thông qua quyết tâm thư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019.

Bích Hường

Rss