Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn hóa - Xã hội

Ban VHXH – HĐND tỉnh làm việc với Trung tâm VH-TT huyện Vũ Quang

Sáng ngày 27/8 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm VH-TT huyện Vũ Quang về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2019 và kết quả thực hiện Đề án “ Quản lý hoạt động truyền thanh – Truyền hình cấp huyện đến năm 2020”.

Tham gia buổi làm việc có các thành viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở ngành cấp tỉnh. Ở huyện có Đ/c Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện, Phạm Ngọc Tạo, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phòng VH – TT, Phòng KH-TC huyện.

Đ/c Trần Đức Thuận, GĐ Trung tâm VH-TT huyện báo cáo hoạt động 8 tháng đầu năm 2019 và kết quả thực hiện Đề án “ Quản lý hoạt động truyền thanh – Truyền hình cấp huyện đến năm 2020”. 

Sau khi có Quyết định thành lập, Trung tâm VH-TT huyện đã tập trung ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các bộ phần, cán bộ nhân viên, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn không để hoạt động của Trung tâm gián đoạn do hợp nhất. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được tổ chức thường xuyên tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trên địa bàn. Hoạt động PT-TH đưa tin, bài, phóng sự kịp thời, đảm bảo nội dung, chất lượng.

Tuy nhiên trong quá trình sáp nhập và thực hiện Quyết định số 308 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”  cũng còn gặp một số tồn tại, khó khăn như: Ngân sách hoạt động ít, một số cở sở vật chất, hệ thống máy móc xuống cấp.

Đ/c Nguyễn Văn Hiền, Phó GĐ Đài PT-TH Hà Tĩnh: Huyện Vũ Quang và Trung tâm VH-TT tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nói chung và hệ thống PT-TH nói riêng, nhất là có kinh phí hỗ trợ tiền nhuận bút cho các chương trình.

Đ/c Đậu Tùng Lâm, Phó GĐ Sở TT –TT cần hướng dẫn, tập huấn và quản lý, lưu trử nội dung các chương trình phát thanh ở cơ sở.

 

Đ/c Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại hội nghị Đ/c Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện cảm ơn sự quan tâm của Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Sở, Ban ngành đồng thời mong muốn HĐND tỉnh và các sở tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng sữa chữa Trung tâm và đầu tư trang thiết bị, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa và PT-TH từ huyện đến cơ sở. Hỗ trợ xây dựng tu sữa các  di tích lịch sử văn hóa.

Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh đánh giá cáo kết quả hoạt động và triển khai thực hiện đề án “Quản lý hoạt động Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện đến năm 2020”

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh đánh giá cáo kết quả hoạt động và triển khai thực hiện đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh – Truyền hình cấp huyện đến năm 2020”. Đồng thời chỉ đạo huyện và Trung tâm cần nâng cao chất lượng, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, PT-TH;  Xây dựng và thực hiện tốt các chính sách văn hóa; Ban giám đốc cần năng động sáng tạo để nâng cao mức thu, đời sống cho cán bộ . Về đề án 308 tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Nhất là huyện cần tiếp tục quan tâm đến nguồn kinh phí đáp ứng đủ cho hoạt động của Trung tâm.

Xuân Hoàn - Thu Hương

Rss