Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn hóa - Xã hội

Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt nội dung chương trình Đại hội hội khuyến học huyện, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 10/2, Ban thường vụ Huyện ủy Vũ Quang đã tiến hành duyệt nội dung chương trình Đại hội hội khuyến học nhiệm kỳ 2020- 2025. Tham dự các Đ/c Nguyễn Duy Tiệp - Chủ tịch hội cựu giáo chức tỉnh; Nguyễn Xuân Trường- Phó chủ tịch hội khuyến học tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó bí thư thường trực Huyện ủy; Nguyễn Quốc Đạt - UVBTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy; Nguyễn Thái Hòa- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Theo kế hoạch, đại hội đại biểu hội khuyến học huyện Vũ Quang, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 24-25/2/2019. Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác Khuyến học nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành hội, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là Bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, bầu Ban kiểm tra của Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị Đại hội Khuyến học, Hội cựu giáo chức huyện đã cơ bản hoàn thành xong các bước, sẵn sàng cho kỳ Đại hội diễn ra đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc dân chủ và đoàn kết…

Đ/c Nguyễn Duy Tiệp - Chủ tịch hội cựu giáo chức tỉnh phát biểu tại hội nghị

      Tại Hội nghị, sau khi nghe Hội khuyến học - Hội cựu giáo chức trình bày dự thảo các văn kiện, đề án nhân sự, kế hoạch công tác tuyên truyền, kịch bản chương trình, khánh tiết phục vụ Đại hội.Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung cho dự thảo văn kiện trên từng lĩnh vực và các chỉ tiêu, nội dung cụ thể, như: Cần đánh giá riêng kết quả trong nhiệm kỳ của 2 mảng Hội khuyến học và Hội cựu giáo chức; có số liệu cụ thể, chính xác trên từng lĩnh vực; rà soát lại các chỉ tiêu sát đúng với tình hình thực tế của địa phương để bổ sung đầy đủ cho báo cáo; chỉnh sửa câu từ ngắn gon, súc tích, rõ ràng, khái quát, thể hiện được kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua cũng như  đề ra các giải pháp có khâu đột phá nhiệm kỳ tới…

 Đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội của Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức huyện. Đồng thời đề nghị trên cơ sở những ý kiến góp ý của các đại biểu, các đồng chí trong BCH Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức huyện phải tập trung rà soát lại các văn kiện để chỉnh sửa hoàn thiện trình ĐH hội Khuyến học huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, chú ý bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên để xây dựng kịch bản, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội diễn ra theo kế hoạch, đúng quy định của cấp trên.

 

Lê Thủy – Văn Tịnh

Rss