Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn hóa - Xã hội

Đảng bộ cơ quan UBND huyện, Chi bộ Trung tâm văn hóa Truyền thông bồi dưỡng chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 3/9, Đảng bộ cơ quan UBND huyện, Chi bộ Trung tâm văn hóa Truyền thông huyện đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề 50 thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có các Đ/c: Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện; Phạm Ngọc Tạo, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Quốc Thanh, Nguyễn Thái Hòa.

Tại hội nghị, gần 100 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan UBND huyện  và Chi bộ Trung tâm văn hóa Truyền thông đã được tiếp thu các nội dung và ý nghĩa Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời hiểu rõ hơn hoàn cảnh ra đời, nội dung, giá trị cốt lõi của bản Di chúc, những thành tựu cơ bản của đất nước, dân tộc, của Đảng ta sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người; tình cảm và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào cả nước.

Đ/c Tô Minh Hoài, Phó  Ban tuyên giáo, GĐ Trung tâm chính trị truyền đạt nội dung chuyên đề

Đặc biệt, tại hội nghị, các đại biểu vô cùng xúc động khi được nghe về phần cuối cùng của bản Di chúc mà Người nhắn gửi, đó là:  “ Về việc riêng – Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”. Qua  đây một lần nữa  khẳng định, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp giải phóng con người. Đến cuối cuộc đời Người cũng chỉ lo cho Đảng, cho dân mà thôi.

Thông qua lớp bồi dưỡng đã giúp cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan UBND huyện và Chi bộ Trung tâm văn hóa truyền thông nhận thức sâu sắc hơn nữa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó mỗi cán bộ đảng viên cần cần tự soi lại bản thân để nhận thấy được chức trách, nhiệm vụ của mình trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Bích Hường – Văn Tịnh

Rss