Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Xã Hương Minh Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa UBND xã và Ủy ban MTTQ xã

Chiều ngày 4/10, UBND xã Hương Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể trong hệ thống chính trị đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền gắn với xây dựng NTM, giai đoạn 2018 – 2021. Tới dự có các Đ/c: Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Nguyễn Quốc Đạt – Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Tổ công tác BTV huyện ủy phụ trách xã Hương Minh, đại diện UBMTTQ huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Mục đích của chương trình phối hợp lần này  ở  xã Hương Minh nhằm thực hiện có hiệu qua các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận chính quyền. Tạo  chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và  cơ quan nhà nước đối với công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.

Nội dung phối hợp được xã Hương Minh đề ra bao gồm: Phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách chương trình, kế hoạch của tỉnh, huyện về công tác dân vận; cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành các chính sách, chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tuyên truyền, vận động , hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “toàn dân chung sức xây dựng NTM”, “chung tay vì người nghèo”, phong trào “dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phối  hợp tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính  quyền...

Để thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, xã Hương Minh đã phân công trách nhiệm cho khối dân vận Đảng ủy và UBND xã.Trong đó nêu rõ  nhiệm vụ cụ thể cho từng khối, yêu cầu thực hiện nghiêm túc.

Lãnh đạo huyện chứng kiến lễ ký kết

Tại lê ký kết, có 3 phòng chuyên môn đã ký kết các nội dung thực hiện với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị. Trong đó phòng văn hóa xã hội, thông tin, thể dục thể thao, phòng địa chính nông nghiệp, nông thôn mới và phòng tư pháp, hộ tịch đã ký 30 nội dung đầu việc với Ủy ban MTTQ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội CCB, công đoàn cơ quan UBND xã trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2018- 2021.

Bích Hường – Văn Tịnh

Rss