Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Vũ Quang - Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ cơ sở.

Sáng ngày 14/9 Sở LĐTB&XH phối hợp với huyện Vũ Quang đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ cơ sở. Đến dự có Đ/c Nguyễn Xuân Thông, Phó GĐ Sở LĐTB&XH tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Vũ Quang.

Trong thời gian 01 buổi hơn 110 cán bộ cơ sở là lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác LĐTB&XH, cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo, tổ trưởng dân phố, Thôn trưởng ở các xã, thị trấn đã được cán bô Sở LĐTB&XH tỉnh, Ngân hàng chính chính sách xã hội tỉnh quán triệt NQ 151 ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về việc bổ sung một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Một số nội dung, hồ sơ, thủ tục vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội; Một số  bất cập, khó khăn, vướng mắc trong điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm và một số nội dung mới về công tác giảm nghèo.

Đ/c Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tập huấn

Lớp tập huấn nhằm giúp cho lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác LĐTB&XH, cán bộ xóa đói giảm nghèo, tổ trưởng dân phố, thôn trưởng các xã, thị trấn trong huyện Vũ Quang nắm bắt được các chủ trương nghị quyết, chính sách hỗ trợ của tỉnh và cập nhật thêm kiến thức mới, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo các cấp hoàn thành mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững .

Xuân Hoàn – Văn Tịnh 

Rss