Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành NN&PTNT 2019.

Sáng 20/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt chủ trì đầu cầu Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành NN&PTNT 2019; triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp, đề án sản xuất vụ xuân và phát triển chăn nuôi năm 2020. Ở điểm cầu Vũ Quang, đồng chí Phạm Quốc Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Điểm cầu trực tuyến tại huyện Vũ Quang

Năm 2019, vụ xuân  đạt kết quả khá toàn diện; sản xuất cam, bưởi tiếp tục là năm được mùa. Tổng lương thực cả năm đạt 56,2 vạn tấn. Quy mô đàn gia súc giảm, chăn nuôi hươu, gia cầm phát triển khá mạnh; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt trên 108.400 tấn, bằng 97,3% so với năm nước. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được tập trung chỉ đạo; trồng rừng, chăm sóc rừng và khai thác gỗ rừng trồng đạt kết quả khá cao. Sản xuất thủy sản tăng trưởng cả về nuôi trồng và khai thác; tổng sản lượng ước đạt 49.550 tấn, đạt 101,5%KH, tăng 4,2% so với năm 2018

Bên cạnh kêt quả đạt được, tại hội nghị, Sở NN&PTNT cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong sản xuất nông nghiệp năm 2019. Trong đó, tăng trưởng nông - lâm - thủy sản chưa đạt kế hoạch đề ra, cả năm ước đạt trên 2,5%, thấp hơn mục tiêu 3%/năm; tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng giá trị đạt kết quả còn thấp; sản xuất chăn nuôi lợn đã và đang gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn châu Phi, dịch LMLM...

Sản xuất nông nghiệp năm 2020, Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu: Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản đạt trên 2,5%, tổng gia trị ản xuất đạt trên 13.215 tỷ đồng, tốc độ năng suất lao động nông nghiệp đạt trên 4%/năm. Về chăn nuôi: Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các loại dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng có kiểm soát an toàn sinh học để đạt mục tiêu 380.000  con lợn, 263.000 con trâu bò, hơn 9, triệu con gia cầm và 36.000 con hươu. Đối với sản xuất vụ xuân năm 2020 phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 35 vạn tấn.

Đối với huyện Vũ Quang, phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt trên 3%/năm; tỷ lệ giá trị sản phẩm cam được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (VietGAP) đạt 12-15% diện tích cam; tỷ lệ che phủ rừng đạt ổn định trên 73%; Về lúa: tổng diện tích gieo trồng cả năm 1.597 ha,  cây ăn quả có múi là 160 ha. Tổng diện tích ngô đạt 1.200 ha, diện tích lạc 526 ha, : đậu: 500 ha. Về chăn nuôi, tổng đàn  lợn đạt 28.500con, tổng đàn bò đạt 11.000 con, tổng đàn gia cầm 340.000 con.

Điểm cầu trực tuyến tại tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho rằng: Sản xuất nông nghiệp năm 2019 dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Đó là chính là nỗ lực của tỉnh trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp thời gian qua.  Để sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt được mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngành nông nghiệp và các địa phương phải nhận thức đầy đủ về thời tiết, dịch bệnh, thị trường để khắc phục khó khăn, tạo bước đột phá cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trước hết, dựa trên kế hoạch sản xuất của ngành NN&PTNT, các địa phương sớm xây dựng đề án sản xuất cụ thể, phù hợp với điều kiện của thực tế; trong đó, tuân thủ về lịch thời vụ, cơ cấu giống về vụ xuân và xây dựng, phát triển các mô hình liên kết sản xuất. Trong quá trình sản xuất, các ngành chuyên môn cùng với địa phương phải tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình sâu hại, dịch bệnh để bảo vệ tốt cho cây trồng, vật nuôi, đưa nông nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững.

Bích Hường – Văn Tịnh

Rss