Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

UBND huyện triển khai nhiệm vụ tháng 11/2019

Chiều ngày 4/11, UBND huyện đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11. Đ/c Nguyễn Thiều Quang – Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Quốc Thanh, Nguyễn Thái Hòa cùng chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 10 huyện đã đạo các địa phương tổ chức sản xuất vụ Đông đúng lịch thời vụ, tập trung phòng chống dịch tả lợn Châu phi, thực hiện quy trình thu hồi đất thuộc công ty Cao su Hương Khê về địa phương quản lý. Chương trình xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả khá. Giao thông, xây dựng,  phát triển thương mại dịch vụ, quản lý tài nguyên môi trường, giải phóng mặt, văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, khám và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được quan tâm chú trọng. Công tác Nội vụ, xây dựng chính quyền và dân tộc, tôn giáo, Thanh tra, Tư pháp được thực hiện tốt, công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực. Đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích rõ những khó khăn hạn chế trong đó nêu rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan. Qua đó đề nghị các phòng ban ngành liên quan tiếp tục quan tâm và chỉ đạo để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Trọng tâm là chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc việc giải phóng mặt bằng, giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng kênh mương cứng, tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc gia cầm ...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiều Quang thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 10. Qua đó, yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, chủ động khắc phục các tồn đọng trong tháng trước, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Trọng tâm là triển khai phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân; chủ động thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kênh mương cứng, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tăng cường các giải pháp để thu ngân sách. Thực hiện phong trào làm giao thông nông thôn, thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, nhất là giải phóng mặt bằng đường Sơn Long, Chợ Bộng. Về văn hóa xã hội, tiếp tục chỉ đạo và triển khai các hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình; triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới theo quy định; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, quan tâm thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, công tác giảm nghèo ở các địa phương. Về Quốc phòng an ninh: tiếp tục duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo UBND huyện và các địa phương đã tặng hoa chúc mừng Đ/c Lê Thị Thanh Hải – Nguyên Chánh Thanh Tra huyện được điều động nhận công tác tại UBND Thị xã Hồng Lĩnh kể từ ngày 6/11/1019.

Bích Hường – Văn Tịnh

Rss