Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

UBND huyện họp triển khai nhiệm vụ tháng 9

Chiều ngày 9/9, UBND huyện tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ tháng 9. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiều Quang và các Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Quốc Thanh, Nguyễn Thái Hòa chủ trì cuộc họp.

Bám  sát các nhiệm vụ trọng tâm, trong tháng 8 các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đã triển khai đồng bộ tất cả các nhiệm vụ. Trong đó tiếp tục chăm sóc cây trồng vật nuôi vụ hè thu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, các địa phương cũng đã nhận 385 tấn xi măng và làm mới hơn 3km đường giao thông. Công tác quản lý tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng được quan tâm chú trọng thực hiện.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, hoạt động truyền thanh truyền hình được quan tâm và nâng cao chất lượng thời lượng phát sóng, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được thực hiện hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được tập trung đồng bộ trên các lĩnh vực. Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội cơ bản ổn định. Huyện đã chỉ đạo 3 địa phương hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Trong nhưng ngày đầu tháng 9 các địa phương đã làm tốt công tác phòng chống, khắc phục hậu quả của cơn bảo số 4.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cũng nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế, những công việc còn chưa hoàn thành, để tồn đọng trong thời gian qua. Đó là tiến độ làm kênh mương chậm, công tác khắc phục cơ sở giết mổ tập trung không đạt yêu cầu, công tác xử lý lấn chiếm đất rừng ở Hương Minh, Đức Giang chưa hoàn thành....

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiều Quang phát biểu kết luận

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiều Quang – Chủ tịch UBND huyện thẳng thắn phê bình các cơ quan, đơn vị, các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tiếp thu và có kế hoạch khắc phục, hoàn thành các nhiệm vụ tồn đọng trong 8 tháng đầu năm, nhất là bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, rà soát và xây dựng khung kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 9 và những tháng tiếp theo. Trọng tâm là khắc phục hậu quả sau lũ lụt, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng; dồn sức chỉ đạo và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí NTM; Tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xây dựng trạm trung chuyển rác ở Sơn Thọ, lò xử lý rác ở Đức Hương; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức giải đua thuyền toàn huyện lần thứ 2; triển khai thực hiện công tác dạy học theo lịch; nâng cao chất lượng khám  chữa bệnh cho nhân dân; tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại; Chủ động nắm chắc tình hình, có phương án đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trịm trật tự an toàn xã hội.

 

Bích Hường – Quốc Lập

Rss