Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

UBND huyện họp thống nhất các báo cáo trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa IV.

Sáng ngày 4/12, UBND huyện tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến thống nhất các báo cáo trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa IV. Các đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Chủ tịch UBND huyện; Phạm Quốc Thanh, Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, UBND huyện đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - Xã hội; Quốc phòng - An ninh năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. Theo đó năm 2018, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 2.245.645 triệu đồng, bằng 93,3% KH, tăng 3,23% so cùng kỳ; sản lượng lương thực có hạt đạt 12.466 tấn, bằng 108,4% KH, tăng 22,11% so cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,74 triệu đồng, tăng 1,49 triệu đồng so cùng kỳ. Các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luân đóng góp vào dự thảo các Báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 7, các đại biểu đánh giá cao về bố cục cũng như các số liệu và chỉ tiêu trong báo cáo cơ bản chính xác, sát với tình hình chung của huyện nhà. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo, đồng thời bổ sung làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

 Đ/c Nguyễn Thiều Quang - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hộ nghi, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiều Quang yêu cầu các cơ quan đơn vị, phòng ban chuyên môn của huyện, trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại hội nghị sớm bổ sung, sửa chữa những mục thuộc lĩnh vực thuộc cơ quan mình phụ trách để gửi về VP HĐND - UBND tổng hợp hoàn thiện báo cáo.

Quốc Lập

Rss