Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

UBND huyện họp nghe rà soát, giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

Chiều ngày 3/4, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp nghe rà soát, giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và phúc tra toàn diện các hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện. Các Đ/c Nguyễn Thiều Quang – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Thái Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì cuộc họp.

Sau 3 năm huyện nhà thực hiện chương trình giảm nghèo, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế ... cơ bản được đầu tư hoàn thiện, góp phần thúc đẩy sản xuất, phục vụ dân sinh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố. Kết quả giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2018 giảm từ 15,07% xuống còn 9,6%, hộ cận nghèo giảm từ 10,54%, xuống còn 8,49%.

Thảo luận tại cuộc họp, các địa phương đã nêu lên khó khăn trong công tác giảm nghèo. Bởi hiện nay các hộ nghèo chủ yếu tập trung vào hộ các ông già bà lão, hộ neo đơn, hộ bị bệnh hiểm nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội... Các hộ này, dẫu có các giải pháp hổ trợ thì vẫn khó có khả năng thoát nghèo. Bên cạnh đó một số hộ nghèo chưa thực sự có ý thức phấn đấu vươn lên, nhiều hộ trông chờ, ỷ lại vào sự hổ trợ của nhà nước, của cộng đồng, vì vậy tái nghèo và phát sinh nghèo vẫn diễn ra.

Về các giải pháp giảm nghèo trong thời gian tới, các địa phương cũng đã nêu lên các nhóm giải pháp chính như về giải pháp giảm nghèo cho đối tượng người có công với cách mạng, giải pháp cải thiện thu nhập cho hộ nghèo như hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ vay vốn, hổ trợ phương tiện sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm ... giải pháp cải thiện mức độ thiếu hụt các chỉ số tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản như về giáo dục, về y tế, về nhà ở, về nước sạch và vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin... Qua đó đề nghị các phòng, ban, ngành cấp huyện phối hợp chặt chẽ trong các công đoạn phúc tra rà soát để các địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiều Quang nhấn mạnh việc nâng cao đời sống người dân, xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ tập trung hàng đầu trong năm 2019. Trước mắt là huy động mọi nguồn lực, đảm bảo giảm nghèo sâu và bền vững, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn dưới 5%, hộ cận nghèo dưới 4,5%.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát toàn diện hộ nghèo trên địa bàn, xác định chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo, đề xuất nhóm giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu đề ra; chủ động bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt các chiều tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ tạo sinh kế, vay vốn tín dụng ưu đãi, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Yêu cầu  Phòng Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát và phân loại các đối tượng nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gia đình chính sách...các phòng, ban, ngành liên quan trên  cơ sở chức năng nhiệm vụ cần chủ động triển khai thực hiện tốt các nội dung liên quan, đảm bảo thực hiện chương trình mục tiêu quốc  gia giảm nghèo trên địa bàn có hiệu quả. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn dân hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động hổ trợ giảm nghèo bền vững.

Bích Hường – Thu Hương

Rss