Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

UBND huyện giao ban khối văn hóa xã hội triển khai nhiệm vụ quý 2

Sáng ngày 13/3, Đ/c Nguyễn Thái Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban khối văn hóa xã hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II.

Bám  sát chức năng nhiệm vụ, thời gian qua, các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trong khối văn hóa xã hội đã chủ động, tích cực, tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện triển khai có hiệu quả các hoạt động chuyên môn theo từng lĩnh vực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của địa phương, đảm bảo an sinh xã hội. Tạo đà cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong quý II.

Tại cuộc họp, các phòng, ban, trung tâm cũng đã báo cáo thêm kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, đồng thời nên lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, qua đó đề nghị các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, cùng các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo khung kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thái Hòa phát biểu kết luận

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thái Hòa đã biểu dương tinh thần làm việc của một số phòng, ngành và thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế của từng đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ngành, đơn vị, trung tâm đồng chí đã giao nhiệm vụ cụ thể, trong đó yêu cầu các ngành trong khối cần xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể từng nội dung công việc, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm đó là tiếp tục triển khai đề án giảm nghèo theo kế hoạch, tăng cường tuyên truyền và tư vấn xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tham mưu kế hoạch chỉ đạo các địa phương thực hiện tiêu chí trường học, khu dân cư mẩu, vườn mẩu trong xây dựng NTM. Chỉ đạo các trường học thực hiện và hoàn thành chương trình học kỳ II, chủ động kế hoạch ôn thi  vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, thực hiện tốt công tác truyền thông trong phòng chống dịch bệnh, bảo hiểm y tế, Kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt công tác vay vốn cho hộ nghèo; kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, làm tốt công tác quản lý hộ tịch. Phòng văn hóa, Trung tâm văn hóa truyền thông cần tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị về công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa; tổ chức tốt các giải thi đấu theo kế hoạch, thành lập đội văn nghệ hạt nhân của huyện; xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình, tin, bài phát sóng kịp thời trên Báo tỉnh, Đài tỉnh, cổng thông tin điện tử huyện... Đối với các hội xã hội, cần tiếp tục bám sát vào mục tiêu hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng huyện nhà thực hiện tốt hoạt động an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các hội viên.

Bích Hường – Văn Tịnh

Rss