Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7

Sáng ngày 8/8, UBND huyện đã tổ cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH; QP-AN, tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong tháng 8/2018. Dự cuộc họp có Đ/c Phạm Ngọc Tạo Phó chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì.

Trong tháng 7 các địa phương đã gieo trồng và chăm sóc trên 750 ha cây trồng vụ hè thu; Tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 110ha lúa, 97ha Ngô và 127 ha Đậu xanh bị như hỏng.  Toàm huyện huy động  được 35 ca máy và trên 12 ngàn ngày công, đào đắp, phát sẽ  trên 25km đường GTNT,  khơi thông cống rãnh 15.000m3. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 14 tỷ 204 triệu đồng.

Huyện và các địa phương đã tập trung huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2018-2019; Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện; Chi trả đúng, đủ, kịp thời trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng. Tổ chức tốt các hoạt động nhân Kỷ niệm 71 năm ngày TBLS. Tổ chức được 11 cuộc tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động tại các xã, thị trấn, giải quyết việc làm cho 78 lao động. Duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữa vững.

Về xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được tập trung.  Qua đánh giá lại 3 xã đã về đích  từ 2013-2015. Xã Ân phú, Đức Lĩnh cơ bản đạt 20/20 tiêu chí; xã Hương Minh cơ bản đạt 16/20 tiêu chí; Các xã về đích từ 2014-2017 đạt 14 đến 15 tiêu chí/xã; Riêng xã Đức Hương đăng ký xây dưng xã NTM kiểu mẫu đạt 17/20 tiêu chí.  Các xã đăng ký về đích năm 2018 qua đánh giá; Đức Liên đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2018; Hương Thọ, Hương Quang cơ bản đạt 14/20 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt từ 60 - 90% khối lượng công việc; Hương Điền cơ bản đạt 13/20 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt từ 50- 80% khối lượng công việc.

Đ/c Nguyễn Đình Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Tho: Sau khi báo chí nêu vấn đề hỗ trợ sai đối tượng, nhưng khi các phòng, ban, ngành chức năng của huyện về xác minh thì đúng đối tượng theo quy định, vì vậy vấn đề báo chí nêu là không đúng.....

Đ/c Phan Quốc Long Bí thư – Chủ tịch UBND thị trấn: Việc xây dưng đô thị thị trấn còn gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề về đất đai, ý thức của người dân trong việc giữ dìn vệ sinh môi trường chưa cao....

Đ/c Nguyễn Văn Tiến Phó trưởng phòng KTHT: Các xã triển khai việc mở rọng các tuyến đường giao thông theo Quyết định 05 còn chậm, đề nghị các địa phương cam kết thời gian hoàn thành trước mùa mưa lũ; việc xây dựng đô thị thị trấn vào cuộc chưa quyết liệt, đặc biệt là các phần việc huy động nhân dân thực hiện.....

Phát biểu kết luận cuộc họp Đ/c Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; Bám sát các nhiệm vụ và giải pháp, soát xét lại các phần việc còn tồn động, xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện trong tháng 8, đặc biệt là bổ cứu cây trồng vụ hè thu, kiểm tra tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm không để dịch bệnh xẩy ra, đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện để sản xuất vụ đông; Kiểm tra, ra soát lại các trang trại, hộ chăn nuôi, nếu trang trại nào không đảm bảo về bảo vệ môi trường phải xử lý dứt điểm; Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổng kết năm học 2017-2018 và tổ chức khai giảng năm học mới 2018-20190.

Đ/c Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Tiếp tục huy động tốt các nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới, các xã đăng ký về đích trong năm nay phải huy động cả hệ thống vào cuộc quyết liệt, có hiệu quả, không chạy theo thành tích, làm đến đâu chắc đến đó, những công việc không cần nguồn lực làm trước; Các xã đã về đích cần tập trung rà soát, triển khai các công việc theo khung kế hoạch để đảm bảo dữ vững các tiêu chí, đặc biệt đẩy mạnh công tác làm giao thông, thủy lợi nội đồng... Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Giải quyết kịp thời các đơn thư, kiến nghị của nhân dân không để tình trạng đơn thư kéo dài.

Quốc Lập – Thu Hương

 

Rss