Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện

Chiều ngày 31/10, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện. Các Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Nguyễn Thiều Quang – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức Huyện ủy đã quán triệt các văn bản về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện đương nhiệm còn đủ tuổi tái cử và cán bộ được quy hoạch ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nội dung  lấy phiếu tín nhiệm đó là: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả, sản phẩm công tác; đổi mới, sáng tạo. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tiến hành đánh giá các đồng chí ủy viên BCH theo từng mức độ và bỏ phiếu đúng quy trình. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cấp; đảm bảo dân chủ, khách quan, công băng, minh bạch.

Các Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Nguyễn Thiều Quang – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiều Quang đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra đầu năm. Trọng tâm là triển khai phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách, thực hiện phong trào làm giao thông nông thôn, thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng. Về văn hóa xã hội, tiếp tục chỉ đạo và triển khai các hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình; triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới theo quy định; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, quan tâm thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, công tác giảm nghèo ở các địa phương. Về Quốc phòng an ninh: tiếp tục duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo không để bị động, bất ngờ xảy ra.

 

Bích Hường – Thu Hương

Rss