Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Thường trực Huyện ủy làm việc với Thị trấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Sáng ngày 6/10, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức buổi làm việc với UBND Thị trấn Vũ Quang về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017, triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng Đề án phát triển đô thị thị trấn Vũ Quang trong thời gian tới. Các Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì buổi làm việc.

9 tháng đầu năm 2017, Thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo khung kế hoạch đã đề ra. Trong đó, đã triển khai và hoàn thành 120/158 đầu việc, đạt gần 76% kế hoạch. Các Tổ dân phố đạt 218/274 nội dung công việc, đạt trên 79% khung kế hoạch. Tổ công tác, các phòng, ban huyện, đơn vị đỡ đầu đã phối hợp với thị trấn triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan và hổ trợ thêm một số kinh phí giúp các Tổ dân phố mua sắm, xây dựng các công trình phúc lợi như nhà văn hóa, đường điện thắp sáng….

Tuy nhiên qua đánh giá, nhìn chung trong tháng 9 tháng đầu năm việc xây dựng khung kế hoạch chưa sát với tình hình thực tế, một số nội dung công việc chậm và chưa đạt yêu cầu so với khung kế hoạch như  xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ, việc huy động các nguồn lực còn hạn chế, công tác phát sẽ hành lang giao thông, mua sắm các trang thiết bị nhà văn hóa. Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên về xây dựng đô thị văn minh chưa cao, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể chưa thật sự quyết liệt...

Ông Lê Văn Sáng, tổ trưởng TDP2, Thị trấn Vũ Quang: Đề nghị huyện có phương án đầu tư sữa chữa hệ thống mương thoát nước trên địa bàn thị trấn,  đặc biêt là TDP 2, bởi hiện nay vào mùa mưa thì TDP 2 đều bị ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến môi sinh môi trường và cuộc sống của người dân...

Đồng chí Thái Văn Thuật, Chủ tịch mặt trận Thị trấn Vũ Quang: Hiện nay thị trấn đang gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, trong đó có việc vận động nhân dân đầu tư xây dựng các hệ thống nhằm chỉnh trang vườn hộ, khó khăn thực hiện tiêu chí môi trường do việc chăn nuôi chuồng trại; cùng với đó việc huy động nguồn lực từ nhân dân cũng hạn chế bởi đa số cuộc sống của bà con nhân dân đang còn khó khăn...

Tại buổi làm việc, các Tổ dân phố, lãnh đạo thị trấn, các phòng, ban liên quan cũng đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện một số công việc của Tổ dân phố, đề nghị huyện triển khai các giải pháp khả thi để giúp các Tổ dân phố hoàn thành các công việc theo khung kế hoạch.

Kết luận tại buổi làm việc, Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những chuyển biến tích cực  của thị trấn thời gian qua, đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và  đề nghị trong thời gian tới, Thị trấn cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về Đề án xây dựng đô thị văn minh, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân từ đó huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả.

Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Trong đó cần bám sát khung kế hoạch để thực hiện một cách căn cơ, bài bản nhưng không máy móc, rập khuôn, sát với tình hình thực tế. Các Tổ dân phố cần tiếp tục động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện, thể hiện vai trò chủ thể trong xây dựng đô thị thị trấn. Đề nghị Tổ công tác BTV Huyện ủy, các phòng, ban ngành liên quan, các đơn vị đỡ đầu chủ động phối hợp với Thị trấn để tư vấn, giúp đỡ tổ dân phố xây dựng khung kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện , hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm.

Lê Thủy – Văn Tịnh

Rss