Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 5

Sáng ngày 10/5, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ chủ trì hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 5 năm 2018. Tham dự có các đồng chí Trưởng, phó các Ban đảng, các đồng chí Bí thư, phó bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của huyện nhà trong thời gian qua tiếp tục ổn định và phát triển. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Huyện đã tập trung truyên truyền triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy manh công tác tạo nguồn đảng viên, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ và thống nhất. Ủy ban Kiểm tra đã tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động nắm tình hình để giải quyết kịp thời các vụ việc nổi lên từ cơ sở. Các lĩnh vực nội chính, dân vận, văn phòng cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực.

Trên cơ sở đánh giá tình hình và kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng, đại diện các ban, ngành, đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận nêu rõ một số tồn tại, hạn chế và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được các Ban xây dựng Đảng thông qua một số nội dung về bình xét, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác kiểm tra giám trong thời gian tới….

đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị trong thời gian tới các Đảng, bộ, chi bộ cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhất là  70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và các sự kiện chính trị, ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước; làm tốt công tác sơ kết chỉ thọ 05, biểu dương vinh danh các tập thể cá nhân điển hình trong học tập làm theo Bác từ các chi bộ đến các Đảng bộ; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức cuộc thi kiểm tra giỏi cấp huyện và tỉnh; thực hiệt tốt công tác tổng kết Nghị quyết 22, chỉ thị 36; triển khai thực hiện chương trình hành động Nghị quyết 18, 19. Làm tốt công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên; nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại các xã về đích trong năm.

Quốc Lập – Thu Hương

 

Rss