Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019

Sáng ngày 25/9 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho đội ngũ làm công tác Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở năm 2019.

Đến dự  và truyền đạt các nội dung có các Đ/c Lê Văn Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Viết Phượng, Trung tâm truyền thông Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn

 Trong thời gian 1 ngày trên 90 cán bộ làm công tác Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở được Ban tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề: Nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng; Kỹ năng soạn đề cương báo cáo các chỉ thị, nghị quyết; Kỷ năng viết tin bài và tham gia bình luận trên mạng xã hội nhằm định hướng dư luận và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc.

Bên cạnh đó các cán bộ làm công tác Tuyên giáo  huyện Vũ Quang còn được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Vũ Quang thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Đ/c Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt một số chuyên đề.

Đây là lớp tập huấn với các chuyên đề mới, quan trọng, nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng, phương pháp nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, nhận diện rõ những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, các luận điệu xuyên tạc chống phá đảng nhà nước ta, từ đó có phương pháp đấu tranh hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

 

Xuân Hoàn – Văn Tịnh

Rss