Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban dân vận Huyện ủy và UBND huyện năm 2018

Chiều ngày 8/8, Ban dân vận Huyện ủy phối hợp với UBND huyện tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2018. Dự lễ ký kết có các Đc: Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HDDND huyện, Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Ngọc – TUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Trong thời gian qua, công tác dân vận trong hệ thống chính trị nói chung và công tác Dân vận của chính quyền nói riêng của huyện Vũ Quang đạt nhiều kết quả tích cực. Huyện đã triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với công tác phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và công tác nội chính. Thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với khối dân vận, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể một cách nhịp nhàng, hiệu quả. Nhiều phong trào thi đua được đẩy mạnh, nhất là về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Vai trò trách nhiệm và tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân; mối quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân được gắn bó hơn, các mối quan hệ xã hội trong đời sống sinh hoạt ở khu dân cư, tổ liên gia ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực, củng cố được niềm tin của  quần chúng nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

Các đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Trưởng ban Dân vận; Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền nên đến nay toàn huyện đã có 7/11 xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được nâng cao, công tác giáo dục và đào tạo phát triển đồng đều ở các cấp học,  cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa được đầu tư khang trang. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt; công tác đối thoại, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời....

 Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại lễ ký kết, Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong thời gian tới, hoạt động công tác dân vận chính quyền cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Tập trung vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Trọng  tâm là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

 

Các đơn vị tham gia ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ

Tại lễ ký kết, 9 phòng, ban và 6 đoàn thể đã ký kết phối hợp đẩy mạnh thực hiện 36 đầu việc trong những tháng còn lại của năm 2018, Ban dân vận Huyện ủy đã ký kết với UBND huyện phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Bích Hường – Văn Tịnh

Rss