Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XIII

Sáng ngày 28/6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV tổ chức hội nghị lần thứ XIII để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2018; nghe và cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa IV và một số nội dung quan trọng khác . Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hữu Bình; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ; Chủ tịch UBND huyện Trịnh Văn Ngọc chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đã thông qua dự thảo báo caó tình hình thực hiện phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An Ninh 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Dự thảo Đề án phát triển trồng rừng sản xuất phục vụ nguyên liệu chế biến huyện Vũ Quang giai đoạn 2018- 2025; Dự thảo tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 04 của HĐND huyện Vũ Quang về quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách khuyến khích, phát triển CN- TTCN, TM- DV-DL trên địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2015- 2020.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với các dự thảo báo cáo, Đề án, đồng thời đóng góp ý kiến bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung cụ thể để đảm bảo tính khoa học và logic, khả thi của các báo cáo cũng như Đề án, Tờ trình... 

Các đại biểu xã, thị trấn và Tổ đại biểu Ban thường vụ Huyện ủy phụ trách cơ sở cũng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2018, đặc biệt là xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, Tổ dân phố văn minh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...Trong đó, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, hạn chế, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời bổ sung giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Bình - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các ủy viên Ban chấp hành trong đóng góp ý kiến bổ sung vào dự thảo báo cáo, Đề án, Tờ trình, giao UBND huyện và các phòng ban chuyên môn tiếp thu nghiêm túc ý kiến, hoàn chỉnh các báo cáo, Đề án, Tờ trình để trình BTV xem xét trước khi thông qua tại kỳ họp HĐND huyện sắp tới.

Đồng chí Phạm Hữu Bình - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu kết luận

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các phòng ban ngành đoàn thể tiếp tục bám nắm, lãnh đạo chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo khung kế hoạch đã đề ra, trọng tâm là: Đẩy nhanh công tác thu ngân sách đạt theo chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh, huyện giao. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện, trong đó tập trung cao cho Đề án phát triển trồng rừng sản xuất phục vụ nguyên liệu chế biến và đề án sản xuất chăn nuôi và trồng cây ăn quả... Huy động mọi nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng, kế hoạch đề ra; trong đó đối với các xã về đích NTM 2018 là Hương Thọ, Hương Quang và Hương Điền phải tập trung quyết liệt để bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung tiêu chí theo quy định. Đối với việc xây dựng đô thị thị trấn văn  minh  căn cứ vào từng tiêu chí, phần việc phải tập trung thực hiện căn cơ, quyết liệt hơn nưa, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tuyên truyền nâng cao tư duy, nhận thức vai trò chủ thể của nhân dân để tham gia thực hiện các tiêu chí hiệu quả, bền vững...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng lưu ý một số nhiệm vụ qua trọng khác như: Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trọng tâm là tổ chức thực hiện NQ 18 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; xây dựng đề án thực hiện NQ 19 về sắp xếp mạng lưới trường lớp… Thực hiện hiện tốt công tác bảo đảm QP- AN trên địa bàn; công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp cơ sở...

Lê Thủy- Quốc Lập

 

Rss