Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Vũ Quang lần thứ 9

Chiều ngày 23/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vũ Quang đã tổ chức Hội nghị lần thứ IX nhằm đánh giá kết quả chương trình hoạt động 5 tháng đầu năm; bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tới dự có các Đ/c: Trần Đức Huyên – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; Nguyễn Thái Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, củng cố nền quốc phòng-an ninh ở địa phương. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được Mặt trận huyện triển khai thực hiện tốt. Hệ thống tổ chức của Mặt trận cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận cơ sở từng bước có sự đổi mới và mang lại kết quả tích cực, tiêu biểu trong các hoạt động có đơn vị xã Sơn Thọ, Ân Phú, Đức Hương, Đức Bồng...

Chủ trì hội nghị 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công tác Mặt trận trong 5 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, vận động tuy được chú trọng nhưng có nội dung vẫn còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; một số phong trào triển khai nhưng chưa được duy trì thường xuyên, chưa bền vững,  chưa huy động đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời… trên cơ sở đó, Hội nghị đã đề ra phương hướng và chương trình hành động phối hợp công tác mặt trận năm 2018.

Lãnh đạo huyện tặng hoa cho các Đồng chí được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBMTTQ huyện

Tại hội nghị, Ủy an mặt trận Tổ quốc huyện đã tiến hành bầu bổ sung chức danh ủy viên UBNMTTQ, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện. Theo đó các ông: Bùi Huy Hoàn – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa thể thao du lịch huyện và ông Nguyễn Anh Tuấn – Nguyên Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện đã trúng cử vào chức danh Phó chủ tịch ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Bích Hường  - Thu Hương

Rss