Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

HĐND xã Hương Thọ, khóa XX, nhiệm kỳ 2016 -2021 tổ chức kỳ họp thứ 8

Sáng ngày 27/7, HĐND xã Hương Thọ, khóa XX, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 và báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập 2 xã Hương Thọ và Hương Quang. Tham dự có Thượng tá Hoàng Thanh Huyền, UVBTV, Trưởng Công an huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, với sự quan tâm của các cấp các ngành, sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nên Hương Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực đạt 687,66 tấn, tổng đàn trâu bò 1.010 con, lợn trên 6.000 con, đàn gia cầm 16.200 con, trồng mới được 17ha cây ăn quả, xây dựng THT trồng cam truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn Vietgap. Phong trào xây dựng NTM, vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu tiếp tục được triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả. Thu ngân sách trên địa bàn trên 7 tỷ đồng, đạt 128,12KH năm.

Các  hoạt động văn hóa xã hội diễn ra sôi nổi; Y tế, giáo dục được quan tâm, chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo hoạt động của HĐND xã…; Tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Kỳ họp cũng đã nêu lên những nguyên nhân đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

Cũng tại kỳ họp, UBND xã Hương Thọ đã tiến hành thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính 2 xã Hương Thọ và Hương Quang; Thường trực HĐND xã thông qua báo cáo thẩm định của Ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã; Thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính 2 xã Hương Thọ và Hương Quang. Theo đó, qua lấy ý kiến cử tri đồng ý chủ trương sáp nhập xã Hương Thọ và Hương Quang thành 1 xã mới với tên gọi xã Quang Thọ đạt 95,43%. Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập xã Hương Thọ và Hương Quang thành 1 xã mới với tên gọi xã Quang Thọ.

Lê Thủy

Rss