Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

HĐND Đức Bồng tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND xã khoá 21

Sáng ngày 28/12, HĐND xã Đức Bồng khoá 21, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có các đ/c Nguyễn Quốc Đạt, Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ - Tổ trưởng Tổ công tác BTV Huyện uỷ phụ trách xã Đức Bồng; Tô Minh Hoài - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Trong năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện và sự quyết tâm của các ban, ngành đoàn thể địa phương, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã Đức Bồng từng bước được phát triển, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Về sản xuất nông nghiệp, toàn xã gieo cấy gần 130 ha lúa, sản đạt trên 700 tấn, tổng đàn trâu bò 1.252 con, đàn lợn 1.320 con, gia cầm gần trên 29.000 con. Trồng mới 22ha cây ăn quả có múi.  Tổng thu ngân sách Nhà nước trên 10 tỷ đồng, 166% KH, tổng chi ngân sách hơn trên 8,9 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ ,thể dục thể thao, sự nghiệp giáo dục, y tế có chiều hướng chuyển biến rõ nét; quốc phòng an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, phương thức lề lối làm việc của cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên.

 

Các hoạt động xây dựng NTM tiếp tục được tổ chức thực hiện sâu rộng, có hiệu quả; các tiêu chí xây dựng NTM được duy trì và nâng cao. Trong năm đã huy động được 2.230 ngày công, cải tạo 23 vườn tạp, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn 6 và 19/27 vườn mẫu.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Đức Bồng  đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và thông qua các Nghị quyết quan trọng của địa phương.

Lê Thủy – Thu Hương

Rss