Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

HĐND huyện Vũ Quang khóa IV nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc kỳ họp thứ 7

Sáng nay ngày 20/12, Hội đồng nhân dân huyện Vũ Quang khóa IV nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 7. Dự kỳ họp có Đ/c Nguyễn Trí Lạc – Giám đốc Sở LĐTBXH, đại diện các phòng, ban HĐND tỉnh. Các Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Ngọc Tạo – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Đúng  7h 30 phút, kỳ họp đã chính thức được khai mạc. Trong phiên làm việc buổi sáng, kỳ họp thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo thẩm tra của các ban HĐND huyện. Trọng tâm là báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018, nhiệm vụ giải pháp năm 2019.

Đ/c Phạm Hữu Bình,  Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Theo đó, trong năm 2018, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh với nhiều thuận lợi, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt, bám sát cơ sở của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với sự đồng thuận của nhân dân nên tình hình kinh tế xã hội của huyện Vũ Quang đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt hơn 2.258 tỷ đồng, tăng 3,84% so với cùng kỳ. sản lượng lương thực có hạt đạt gần 12.500 tấn, tăng trên 22%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 36 triệu đồng, tăng 1,76 triệu đồng so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt hơn 33 tỷ đồng, hoạt động ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn để phát triển kinh tế xã hội.

Đ/c Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo thực hiện kinh tế xã hội năm 2018

Cũng trong năm qua, toàn huyện đã làm mới gần 28km đường giao thông nông thôn, hơn 13km rãnh thoát nước, duy tu bão dưỡng  trên 215km đường liên xã, liên huyện.  Công tác giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường được quan tâm thực hiện tốt. Về công tác xây dựng NTM, toàn huyện đã thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, còn xã Hương Điền đạt 17/20 tiêu chí, xã Đức Hương xây dựng xã NTM kiểu mẩu đạt 3/6 nhóm tiêu chí, các xã còn lại đã củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Riêng thị trấn Vũ Quang đã triển khai đồng bộ 10/10 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.  Toàn huyện đã hoàn thành thêm 14 khu dân cư mẩu, 180 vườn mẩu, thành lập mới 73 mô hình kinh tế cho thu nhập cao, 8 HTX, THT, Doanh nghiệp.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục gặt hái nhiều thành tích đáng ghi nhận, các chỉ tiêu giáo dục đào tạo đều đạt và vượt theo mục tiêu chung, Công tác chăm sóc sức  khỏe cho nhân dân được quan tâm chỉ đạo, các dịch bệnh được kiểm soát. Công tác văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, lao động, người có công và xã hội được triển khai thực hiện hiệu quả. Quốc phòng an ninh nội chính được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là tăng trưởng ngành nông nghiệp chưa vững chắc, chưa có các giải pháp đồng bộ đủ mạnh để phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Thu ngân sách không đạt kế hoạch huyện giao. Công tác đào tạo nghề triển khai chậm, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở một số nơi chưa nghiêm; giải quyết đơn thư một số vụ việc còn kéo dài, cải cách hành chính ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mực...

Về nhiệm vụ giải pháp  phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019 được huyện đặt ra với các mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất một số ngành đạt gần 2.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 39 triệu đồng, trồng mới 250ha cây ăn quả, thu ngân sách đạt 36 tỷ đồng. Phấn đấu xã còn lại Hương Điền đạt chuẩn NTM, xã Đức Hương đạt xã chuẩn NTM kiểu mẩu, có 1-2 xã đạt xã NTM nâng cao. 100% xã thị trấn ổn định về chính trị.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, HĐND huyện đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả đầu tư phát triển, kết quả thu chi ngân sách năm 2018, giải pháp năm 2019, báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân về kết quả hoạt động năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các  Ban HĐND huyện năm 2018, kế hoạch năm 2019. Báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa IV và giải trình của các cơ quan liên quan. Tờ trình đề nghị thông qua Đề án “phát triển giáo dục mầm non, tiểu học THCS huyện Vũ Quang đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; Tờ trình đề nghị thông qua Đề án “sắp xếp tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Y tế huyện Vũ Quang đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, Tờ trình đề nghị thông qua Đề án “xây dựng huyện Vũ Quang đạt chuẩn NTM giai đoạn 2019 – 2020”, Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về chương trình công tác giám sát của HĐND huyện năm 2019.

Các tổ tiến hành thảo luận

Buổi chiều HĐND huyện đã chia làm 3 tổ triển khai thảo luận về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2019, các Nghị Quyết, tờ trình. Theo đó, một số đại biểu băn khoăn về chỉ tiêu thu nhập và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện. Bởi nguồn thu manh mún, nhỏ lẽ, thiếu bền vững khó hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách;  liên kết sản xuất cây ăn quả chưa rõ nét, kết nối thị trường còn hạn chế, thị trường chăn nuôi chưa ổn định nên chỉ tiêu về thu nhập rất khó đạt mục tiêu... Về Đề án  “xây dựng huyện Vũ Quang đạt chuẩn NTM giai đoạn 2019-2020”, các đại biểu cho rằng huyện nhà sẽ đạt được mục tiêu này, vì hiện tại huyện đã có 10/11 xã đạt chuẩn NTM, chỉ còn xã duy nhất Hương Điền cũng đã hoàn thành 17/20 tiêu chí. Bên cạnh đó các xã khác cũng đã củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, một số xã đang tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao. Đây là tiền đề quan trọng để huyện hoàn thành mục tiêu đạt huyện NTM giai đoạn 2019 – 2020.

Đối với Đề án “phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, THCS huyện Vũ Quang đến năm 2025 và những năm tiếp theo” các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết của đề án nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện  giáo dục và đào tạo và phù hợp với tình hình của huyện nhà trong giai đoạn hiện nay. Về Đề án “sắp xếp tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Y tế huyện Vũ Quang đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm dân số KHHGĐ và Bệnh viện đa khoa huyện. Đây là đề án quan trọng, giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, tuy nhiên cần quan tâm chấn chỉnh về thái độ phục vụ của một số cán bộ ngành y...

Cũng trong buổi chiều HĐND huyện đã tổ chức phiên họp nội bộ để bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

Tổ PV -KTV 

Rss