Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Chi bộ Mặt trận tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 -2022

Sáng ngày 29/11, Chi bộ Mặt trận Tổ quốc huyện thuộc Đảng bộ cơ quan Khối dân đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tới dự và chỉ đạo có đ/c Trần Bình Lâm – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện, Bí thư Đảng bộ cơ quan Khối dân.

Nhiệm kỳ 2017 – 2019, Chi bộ Mặt trận Tổ quốc huyện đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Triển khai học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương,  đường lối của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện cho  cán bộ đảng viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

Nhờ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng nên trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Mặt trận Tổ quốc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dụng NTM, cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, xây nhà đại đoàn kết, thăm hỏi động viên người nghèo nhân dịp lễ tết, tuyên truyền vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phối hợp tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp...

Đại hội  tặng hoa chúc mừng Đồng chí Bùi Duy Hoàn – Phó chủ tịch UBMTTQ  huyện tái cử chức vụ Bí thư Chi bộ Mặt trận huyện.

Tại Đại hội  Chi bộ Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn  chế, khuyết điểm, nêu lên những nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Đồng thời  đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới bầu trực tiếp Đồng chí Bùi Duy Hoàn – Phó chủ tịch UBMTTQ  huyện  tái cử chức vụ Bí thư Chi bộ Mặt trận huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Bích Hường – Thu Hương

 

 

Rss