Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

BTV đánh giá việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Sáng ngày 5/12, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Đ/c Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp, dự cuộc họp có các Đ/c: Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Nguyễn Thiều Quang – Chủ tịch UBND huyện, Trần Bình Lâm – Chủ tịch UBMTTQ huyện, các đồng chí UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, UBND huyện.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện UBND huyện đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, định hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, báo cáo thu chi ngân sách năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, các đồng chí UVBTV Huyện ủy cơ bản đồng tình, thống nhất cao với các nội dung của báo cáo, phân tích thêm những nguyên nhân đạt được cũng như các tồn tại hạn chế cần phải nhận thức rõ và phấn đấu thực hiện trong thời gian tới.  Nhất là  đã chỉ ra những thiếu sót cần làm rõ và bổ sung vào báo cáo. Trong đó nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm, đó là mặc dù huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, song các vấn đề như ô nhiễm môi trường chăn nuôi, bãi xử lý rác thải vẫn chưa giải quyết dứt điểm, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn tồn đọng kéo dài; một số chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp chưa được phát huy tốt, diện tích cây ăn quả có múi ngày càng tăng, tuy nhiên đầu ra cho sản phẩm vẫn còn bấp bênh, chưa ổn định, vì vậy cần xem xét chỉ tiêu kế hoạch trồng mới trong năm tiếp theo. Số liệu về tỷ hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tỷ lệ gia đình văn hóa chưa sát thực tế; về phần tồn tại cần bổ sung phù hợp, như quản lý nhà nước về  tài nguyên môi trường, sản xuất kinh doanh, vấn đề cải cách hành chính, năng lực giải quyết vấn đề ở cơ sở của đội ngũ cán bộ vẫn còn bất cập, cần bổ sung chuyển đổi hướng hoạt động cho các HTX, tổ hợp tác,  cần nghiên cứu và bổ sung nội dung về  việc xây dựng khu căn cứ chiến đấu ….

Đồng chí Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND kết luận cuộc họp

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cơ bản đồng tình với các nội dung của báo cáo, đồng thời nhất trí với các ý kiến đóng góp bổ sung của các đại biểu, yêu cầu UBND huyện tiếp thu ý kiến đóng góp, điều chỉnh và hoàn thiện báo cáo để trình BCH xem xét.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đánh giá tổng quát những mặt đạt được cũng như các tồn tại hạn chế trong năm 2018, đề nghị UBND huyện xem xét kỹ các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2019, trọng tâm là cần xây dựng kế hoạch kê gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn để tăng thu ngân sách, chỉ đạo các xã củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí để cơ bản có 100% xã đạt chuẩn NTM,  phấn đấu đạt huyện NTM vào cuối nhiệm kỳ. Đề nghị các Ban HĐND huyện tiếp cận và thẩm định báo cáo trong thời gian sớm nhất.

Bích Hường – Thu Hương

Rss