Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

BCH Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 19 đánh giá kết quả phát triển KT - XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng.

Chiều ngày 9/4 BCH Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý 1, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Các Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang – Chủ tịch UBND huyên cùng chủ trì hội nghị.

 Trong quý một cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nên đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Về kinh tế: Sản xuất đúng lịch thời vụ, tổng diện tích gieo trồng vụ xuân 2.584 ha, tăng 2,18% so với cùng kỳ, trong đó có 42 ha cam, còn lại lạc lúa và cây màu. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tập trung nhất là dịch tả lợn Châu phi, nên dịch bệnh không xuất hiện, chăn nuôi ổn định. Công tác lâm nghiệp được tập trung nhất là BVR, PCCCR, trồng mới 98.000 cây phân tán.  Xây dựng NTM, đô thị văn minh đực tiếp tục triển khai, chỉ đạo. Toàn huyện  huy động 39.000 ngày công phát quang, giải tỏa 102km đường giao thông, khơi thông cống ránh 9.800m3.

Trong quý I, công tác văn hóa - xã hội được quan tâm, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn. Giáo dục đào tạo tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học. Làm tốt công tác dân số, KHH gia đình, chăm sóc y tế.  Thực hiện tốt chế độ chính sách cho các đối tượng, tổ chức tốt nhiều hoạt động giải quyết việc làm, lao động….vv. Quốc phòng  - An ninh tiếp tục được giữa vững, duy trì tốt chế độ trực sẳn sàng chiến đấu, xử lý tốt các vấn đề nảy sinh ở cơ sở.  Công tác  xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đực quan tâm. Triển khai tốt các chị thị, NQ của cấp trên, làm tốt công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đ/c Nguyễn Thiều Quang, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện kinh tế, xã hội, QP-AN quý I

Tại hội nghị cũng đã thông qua đề án sát nhập theo NQ 37, Theo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, từ nay đến năm 2021 huyện tiến hành sáp nhập xã Hương Điền với Sơn Thọ, Hương Quang với Hương Thọ, để giảm 2 xã, hình thành 2 xã mới. Sau khi sắp xếp huyện còn 10 xã, thị trấn. Đối với 2 xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số là Đức Giang và Ân Phú, huyện đề xuất phương án sắp xếp cho lộ trình giai đoạn 2022 – 2030.

Tại hội nghị các địa phương, đơn vị đã báo cao thêm về kết quả thực hiện trên các lĩnh vực, nêu lên những tồn hạn hạn chế, khó khăn, đồng thời đã đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị bên cạnh ghi nhận một số kết quả đạt được Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã thẳng thắn chỉ ra các tồn tại hạn chế nhất là về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong xây dựng NTM các xã xây dựng kế hoạch còn chậm, khung kế hoạch chưa sát, triển khai các phần việc chưa bài bản, căng cơ, làm còn theo phong trào. Các đoàn thể chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên chưa cao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới Đ/c Phạm Hữu Bình yêu cầu các địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra như: Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, chống hạn, sâu bệnh cây trồng, PCCCR, công tác tiếp dân. Phối hợp tốt với các phòng để đánh giá, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, tiêu chí. Thực hiện tốt công tác thu thuế, nhất là phát hiện, tăng cường các nguồn thu, giải quyết tốt nợ đọng xây dựng NTM. Triển khai thực hiện NQ 37 của bộ Chính trị về sát nhập các đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy ở cơ sở.

Xuân Hoàn – Văn Tịnh

 

Rss