Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Ban thường vụ Huyện ủy họp đánh giá kết quả tháng 9

Chiều ngày 27/9, Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì cuộc họp Ban thường vụ Huyện uỷ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019; nghe dự thảo chủ đề và đề cương báo cáo Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ V . Dự cuộc họp có các Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang, Chủ tịch UBND huyện, các Đ/c UVBTV Huyện ủy.

Trong 9 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, tuyên truyền vận động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, kinh tế xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, tổng sản lượng lương thực 13.000 tấn, đạt gần 113% kế hoạch. Công tác trồng chăm sóc và bảo vệ rừng tiếp tục được triển khai thực hiện. Các xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Trong đó Hương Điền đã hoàn thành 20/20 tiêu chí, xã Đức Hương cơ bản hoàn thành 20/20 tiêu chí xã NTM nâng cao. Các vườn mẩu hoàn thành từ 2-5 tiêu chí theo quy định. Toàn huyện đã làm mới được 7km đường giao thông, chỉnh trang 275 nhà ở dân cư. Tổng nguồn vốn đã giải ngân đạt hơn 34 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 45,7% kế hoạch. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và thực hiện hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhất là hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình, giáo dục đào tạo có nhiều dấu ấn nổi bật. Công tác Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, lao động thương binh và xã hội được quan tâm thực hiện. Lĩnh vực nội chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh quốc phòng đảm bảo.

Tại cuộc họp các đại biểu cũng đã bày tỏ băn khoăn về mặt số liệu chưa sát với tình hình, như năng suất lúa, đậu giảm, nhưng trong báo cáo tăng lên. Diện tích trồng cây ăn quả chưa đạt kế hoạch, tiến độ xây dựng vườn mẩu chậm, thành lập và phát triển doanh nghiệp chưa hoạt động hiệu quả. Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm; vấn đề xử lý rác thải chưa đảm bảo, xây dựng đô thị Thị Trấn còn nhiều bất cập, chưa tạo được chuyển biến. Tiến độ xây dựng công trình chậm, giải quyết vấn đề đơn thư khiếu nại còn kéo dài...

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo chủ đề và  đề cương báo cáo Đại hội đảng bộ huyện lần thứ V. Góp ý thêm một số nội dung để báo cáo hoàn thiện hơn.

Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận

Kết luận tại cuộc họp, Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện cho rằng tình hình chung 9 tháng đầu năm duy trì ổn định. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập hạn chế. Đồng chí Bí thư Huyện ủy thẳng thắn nêu rõ một số chỉ tiêu, công việc chưa đạt mục tiêu yêu cầu đề ra. Đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí BTV Huyện ủy tiếp tục bám nắm cở, chỉ đạo ráo riết, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ theo khung, chỉ tiêu, kế hoạch. Đặc biệt là tập trung mạnh cho phát triển kinh tế, xây dựng NTM và cải cách hành chính.

Về dự thảo chủ đề và đề cương báo cáo Đại hội, Đ/c Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí trong BTV tiếp tục đóng góp ý kiến để Tổ giúp việc tiếp thu, chỉnh sửa, soạn thảo và hoàn thiện để trình cuộc họp BCH sắp tới.

Bích Hường – Văn Tịnh

Rss