Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Đảng ủy Công an huyện: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Chiều ngày 8/1/2020, Đảng ủy Công an huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự có Đ/c Tô Minh Hoài - Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Năm 2019, Đảng ủy Công an huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của Ngành. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, hướng dẫn cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", mô hình “Trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy.

 Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật có chuyển biến tích cực. Thực hiện chủ trương “tăng cường cơ sở", xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, đã đề xuất bố trí 18 Công an chính quy tại 6/10 xã, thị trấn Vũ Quang, Hương Minh, Đức Lĩnh, Đức Bồng, Thọ Điền và Quang Thọ, góp phần từng bước nâng cao công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

 Đảng ủy công an huyện cũng đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể giải quyết những vấn đề nổi cộm về an ninh, trật tự. Xây dựng, triển khai nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo tốt an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng; các lễ hội của địa phương. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; phòng, chống cháy, nổ; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đạt kết quả cao; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh với nhiều mô hình đã và đang phát huy hiệu quả.

Đ/c Tô Minh Hoài, Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị đại diện các Đội công tác đã chỉ ra những tồn tại hạn chế và chỉ ra nguyên nhân, phương hướng khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Đảng ủy Công an huyện đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

 

Lê Thủy- Xuân Hoàn

 

 

Rss