Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Đảng bộ xã Đức Bồng tổng kết công tác xây dựng Đảng, triển khai chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh, học tập Nghị quyết

Ngày 9/1, Đảng bộ xã Đức Bồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Triển khai học tập chuyên đề năm 2019 và quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XII. Tới dự có Đ/c Nguyễn Quốc Đạt – Trưởng Ban dân vận Huyện ủy cùng các thành viên Tổ công tác của huyện phụ trách xã Đức Bồng.

Năm 2018, cùng với tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng,  tổ chức học tập đầy đủ các Chị Thị, Nghị quyết các cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã Đức Bồng đã làm tốt công tác  tổ chức, đảng viên. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị hoạt động tích cực, hiệu quả. Hoạt động của bộ máy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ, thực hiện có chất lượng và nề nếp.

Nhờ triển khai thực hiện tốt  công tác xây dựng Đảng nên kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh quốc phòng đảm bảo. Về chương trình xây dựng NTM, xã đã củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng thêm 30 vườn mẩu và 1 khu dân cư kiểu mẩu, nhân dân các thôn đã thường xuyên ra quân phát quang đường làng ngõ xóm, vệ sinh môi trường và làm mới được gần 4km đường cứng bê tông.

Tại hội nghị, Đảng bộ xã Đức Bồng đã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019.  

Đ/c Tô Minh Hoài, Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt các chuyên đề

Cũng trong ngày 9/1, Đảng bộ xã Đức Bồng đã triển khai học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";  quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ  8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trọng tâm là Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 "Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là  Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".  Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Bích Hường – Quốc Lập

Rss