Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin tức - Sự kiện

Đảng bộ Đức Giang quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 7

Ngày 7/8, Đảng bộ xã Đức Giang đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập triển khai Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các Nghị quyết 07, 08, 09 của Tỉnh ủy. Dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết có đồng chí Phan Hồng Yến – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Trong thời gian 1 ngày, các đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được quán triệt nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đ/c Phan Hồng Yến – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt  Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, BCH TW Đảng khóa XII

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu các nội dung chính của Nghị quyết 07, 08, 09 của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo trong tình hình mới”.

Đ/c Nguyễn Minh Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Đức Giang quán triệt các NQ của Tỉnh ủy

Cùng với quán triệt nội dung của các Nghị quyết, Đảng bộ xã Đức Giang đã tổ chức thảo luận, giúp cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo của cấp trên, tạo sự thống nhất cao trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Bích Hường

 

Rss