Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin trong tỉnh

Tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT), hoạt động của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh.

Sáng 7/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện và Giám đốc sở Thông tin tuyền thông Phan Tấn Linh đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT), hoạt động của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tại điểm cầu trực tuyến huyện Vũ Quang Chủ tịch UBND huyện Trịnh Văn Ngọc đã chủ trì hội nghị.

Trong năm 2015, công tác quản lý Nhà nước về TT&TT có nhiều đổi mới, hiệu quả. Ngành đã tham mưu ban hành và ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển TT&TT trên toàn tỉnh. Hoạt động dịch vụ của các doanh nghiệp thuộc ngành ngày càng được nâng cao chất lượng. Nhận thức về ứng dụng CNTT của cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tăng lên rõ rệt. Vai trò, vị thế của ngành ngày càng được nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Ngành TT&TT cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, chủ động hơn trong các lĩnh vực, tạo tiền đề, động lực đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ CNTT đến tận từng người dân.

Hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT năm 2015 có nhiều kết quả quan trọng. Hiện 100% cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện, 47,9% viên chức của các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 66,67% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính; 100% sở, ban, ngành, huyện, thành phố và thị xã có máy chủ để triển khai các phần mềm dùng chung và quản lý chuyên ngành. Hệ thống điều hành tác nghiệp trực tuyến, gửi nhận văn bản, văn phòng điện tử I-O, thư điện tử, cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành, địa phương được triển khai sử dụng có hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Hệ thống văn bản vẫn chưa cụ thể, chi tiết; hệ thống các trạm truyền thanh cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu; nguồn kinh phí dành cho đầu tư, ứng dụng CNTT còn hạn chế; nguồn nhân lực về CNTT còn thiếu và yếu…

Điểm cầu trực tuyến huyện Vũ Quang

Trong năm 2015, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai mạnh mẽ các nội dung theo kế hoạch. Các dự án CNTT tiếp tục được quan tâm, triển khai có hiệu. Đến nay, trên 85% văn bản điện tử trao đổi trên mạng trong nội bộ các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, ở cấp huyện là 67,4%. Quá trình ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước đã thực sự gắn với quá trình cải cách hành chính, từng bước tiến tới việc xây dựng Chính phủ điện tử trên địa bàn, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả hơn.Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, cần quan tâm đến phát triển chính quyền điện tử; đẩy nhanh quá trình định danh cá nhân; có cơ chế giảm phí để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đổi mới công tác giao ban báo chí; Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan triển khai tốt nhất dịch vụ hành chính công…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đánh giá cao những chuyển biến tích cực và đóng góp của ngành TT&TT đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, toàn ngành cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, chủ động hơn trong các lĩnh vực, tạo tiền đề, động lực đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ CNTT đến tận từng người dân.

Sớm rà soát quy hoạch báo chí theo hướng dẫn của Trung ương; tăng cường quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản; đẩy mạnh thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại; triển khai các kế hoạch về CNTT, tránh chồng chéo; kiểm tra chặt chẽ các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, game online, xử lý các vi phạm về tần số; tập trung đẩy nhanh đề án bưu điện văn hoá xã…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao bằng khen của Bộ TT&TT cho ông Phan Tấn Linh – Giám đốc Sở TT&TT tỉnh

... và trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã trao bằng khen của Bộ TT&TT cho ông Phan Tấn Linh – Giám đốc Sở TT&TT tỉnh vì có thành tích trong Triển lãm và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa; trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Chủ tịch UBND huyện Trịnh Văn Ngọc phát biểu chỉ đạo với huyện Vũ Quang

Kết thúc hội nghị trực tuyến tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Trịnh Văn Ngọc nhấn mạnh trên cơ sở kết luận của tỉnh các địa phương đơn vị cần thực hiện một cách nghiêm túc. Mục tiêu của năm 2016 là huyện đẩy mạnh ứng dụng CNTT, do đó giao cho phòng Văn hoá cần tham mưu tốt cho UBND huyện để thực hiện, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tổ chức tập huấn CNTT, kiểm tra các dịch vụ văn hoá một cách chặt chẽ, đội ngũ làm công tác truyền thông, văn hoá, tin học cần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Xuân Hoàn - Anh Dũng

Rss