Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin trong huyện

UBND huyện họp triển khai nhiệm vụ tháng 12

Chiều ngày 30/11, UBND huyện đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12. Soát xét các nội dung chuẩn bị trình HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm. Dự cuộc họp có đ/c Nguyễn Thiều Quang – Phó chủ tịch HĐND huyện, các Ban HĐND huyện. Đ/c Trịnh Văn Ngọc, TUV, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện, Phạm Quốc Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì cuộc họp.

Đại biểu tham dự cuộc họp

​11 là tháng gấp rút hoàn thành kế hoạch nhà nước, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các địa phương, cơ quan đơn vị đã tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là thực hiện thu ngân sách Nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tính đến nay, thu ngân sách toàn huyện đạt trên 42 tỷ đồng, bằng 77% % kế hoạch. Văn phòng NTM huyện đã lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận cho 2 xã Đức Lĩnh, Ân Phú đạt chuẩn NTM,  các xã còn lại đẩy nhanh tiến độ kế hoạch nhà nước và soát xét các tiêu chí `đăng ký hoàn thành trong năm 2015.

Tại cuộc họp, các địa phương, các phòng cũng đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.  Phân tích nguyên nhân đạt được cũng như tồn tại hạn chế. Nêu biện pháp khắc phục và thực hiện trong tháng cuối năm.

Đ/c Trịnh Văn Ngọc, TUV, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết  luận

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Đ/c Trịnh Văn Ngọc, TUV, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện đã thẳng thắn phê bình một số cơ quan, phòng ban, địa phương đã không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo. Một số phòng làm sơ sài, thiếu tính chính xác. Yêu cầu trong thời gian sớm nhất, các phòng, ban, địa phương phải tổng hợp số lệu chính xác, hoàn chỉnh báo cáo, gửi về văn phòng UBND huyện để tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo năm để trình lên kỳ họp HĐND huyện sắp tới.

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Trịnh Văn Ngọc cũng đã chỉ rõ những việc làm cụ thể đối với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Yêu cầu tất cả cần tập trung cao độ, rà soát lại nhiệm vụ và phải hoàn thành kế hoạch nhà nước năm 2015. Trọng tâm là thực hiện thu ngân sách trên địa bàn, hoàn thành các tiêu chí đăng ký trong năm 2015, đặc biệt là 2 xã về đích NTM là Ân Phú và Đức Lĩnh.

 

Buổi chiều cùng ngày, UBND huyện tổ chức cuộc họp đánh giá và lấy ý kiến đề nghị xét công nhận 2 xã Ân Phú và Đức Lĩnh đạt chuẩn NTM năm 2015. Tham dự cuộc họp có các Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Ngọc, TUV, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện. Các thành viên BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM huyện.

 Ân Phú và Đức Lĩnh là xã đăng ký về đích NTM vào cuối năm 2015. Đến thời điểm hiện tại, các xã cơ bản đã hoàn thành 18/18 tiêu chí, chỉ còn lại một vài hạng mục nhỏ trong các tiêu chí. Hiện nay các địa phương đang khẩn trương hoàn thành các phần việc còn dang dở, đảm bảo về đích đúng tiến độ. Về hồ sơ thủ tục đã làm đầy đủ theo quy định của các cấp.

Theo kết quả thăm dò và lấy ý kiến, 100% phiếu đều nhất trí đề nghị xét công nhận 2 xã Ân Phú và Đức Lĩnh đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2015. 

Đ/c Phạm Hữu Bình - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Tại cuộc họp, Đ/c Phạm Hữu Bình - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện đã yêu cầu các thành viên, bám sát cơ sở, chỉ đạo các địa phương hoàn thành các tiêu chí đăng ký trong năm 2015 và kế hoạch đăng ký các tiêu chí trong năm 2016. Đặc biệt là trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, cần bám sát 2 xã Đức Lĩnh, Ân Phú soát xét mọi công việc, đảm bảo được tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn NTM.

Bích Hường – Anh Dũng

Rss