Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin trong huyện

Hội nông dân sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Chiều ngày 22/7, Hội nông dân huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tới dự có đại diện Hội nông dân tỉnh.

Hội nghị sơ kết hoạt động Hội nông dân

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội nông dân đã tập trung tuyên truyền hội viên và bà con nhân dân triển khai thực hiện tốt  sản xuất  nông nghiệp, nhân rộng và phát triển các mô hình chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn.  Cùng với đó, Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiện toàn và củng cố tổ chức hội cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhờ đó đời sống nhân dân khá ổn định, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thi đua lao động sản xuất.

6 tháng đầu năm, Hội nông dân toàn huyện đã phát triển thêm 50 hội viên, giới thiệu kết nạp được 5 hội viên vào đảng. Đặc biệt có 26 cán bộ, hội viên trúng cử làm đại biểu HĐND xã, huyện. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với 2 ngân hàng làm tốt dịch vụ ủy thác cho nhân dân vay vốn theo các chương trình của chính phủ với tổng dư nợ trên 120 tỷ đồng. Phối hợp với các ngành tổ chức gần 100 lớp tập huấn, đào tạo nghề, đối thoại chính sách cho hàng nghìn hội viên nông dân. Tổ chức khâu nối dịch vụ phân trả chậm cho nông dân được hơn 500 tấn.  Các  cấp hội đã tuyên truyền vận động nhân rộng được 120 mô hình kinh tế vừa và nhỏ. Thành lập 8 THT chăn nuôi lợn liên kết với doanh nghiệp, 17 tổ hợp trồng cam, 6 tổ hợp chăn nuôi bò , hướng dẫn xây dựng được 40 vườn mẩu tại 4 xã về đích NTM trong năm 2016. Ngoài ra Hội nông dân huyện đã tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết dân tộc.

Lãnh đạo Hội nông dân huyện triển khai một số nhiệm vu

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã nghiêm túc nhìn nhận và chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.  Hội nông dân từ huyện đến cơ sở quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm của năm 2016.  Nhất là triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần cùng chính quyền các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Bích Hường – Quốc Lập

Rss