Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Sức khỏe và đời sống

Xã Đức Giang: Ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Sáng ngày 9/10, Hội người cao tuổi xã Đức Giang tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện; Trần Thị Thư - Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện.

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xã Đức Giang là câu lạc bộ được thành lập đầu tiên ở huyện Vũ Quang với 50 thành viên, chủ yếu là hội viên người cao tuổi. Đây là một tổ chức xã hội tự nguyện, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về mọi mặt cho các thành viên trong câu lạc bộ, sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần, như: tổ chức chăm sóc sức khoẻ theo định kỳ; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, hỗ trợ vốn, chuyển giao KHKT; chăm sóc người có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao; truyền thông về chế độ chính sách cho người cao tuổi; kiến thức tự chăm sóc sức khỏe, các hoạt động tự giúp nhau… Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho các thành viên câu lạc bộ.

Đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Lễ ra mắt câu lạc bộ, đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng của Hội người cao tuổi xã Đức Giang trong quá trình thành lập câu lạc bộ. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới các thành viên câu lạc bộ tiếp tục phát huy vai trò hoạt động của câu lạc bộ, góp phần vào phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phát triển quỹ toàn dân chăm sóc Người cao tuổi của xã.

Việc ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau xã Đức Giang nhằm tạo điều kiện cho người cao tuổi cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe, góp phần chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đối với xã hội. Trong thời gian tới, Hội người cao tuổi huyện Vũ Quang sẽ tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn toàn huyện.

Lê Thủy- Bích Hường

Rss