Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Sức khỏe và đời sống

Tập huấn sử dụng phần mềm hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe toàn dân.

Vừa qua Trung tâm Y tế dự phòng Vũ Quang phối hợp với Viễn thông Viettel tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trạm Y tế các xã, thị trấn cùng với cán bộ phụ trách chương trình Bệnh không lây nhiễm về việc sử dụng phần mềm hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe toàn dân.

Trong  hai ngày tập huấn các học viên đã được hướng dẫn sử dung;  Quản lý hộ gia đình; quản lý hồ sơ sức khỏe; quản lý chương trình chăm sóc sức khỏe; báo cáo, thống kê. Cách đăng nhập vào hệ thống, thêm mới, sửa, xóa các thông tin trên từng modul, làm các thống kê báo cáo…

Đặc biệt, để đảm bảo nội dung thông tin, bảo mật của mỗi hồ sơ, trên phần mềm đã phân cấp, phân quyền truy cập từng tuyến và khi thay đổi thông tin trên hồ sơ, hệ thống sẽ tự động ghi lại lịch sử, thời gian và người đã thay đổi.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng quán triệt với lớp tập huấn

 Đây là phần mềm ứng dụng trong quản lý theo mô hình bác sĩ gia đình. Thông tin trong hồ sơ sức khỏe cá nhân sẽ được sử dụng cho công tác theo dõi sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân; dự báo tình trạng sức khỏe cộng đồng và mô hình bệnh tật làm cơ sở thực hiện các can thiệp dự phòng và cải thiện sức khỏe cho cộng đồng, từng bước thay thế hệ thống ghi chép, báo cáo của tuyến y tế cơ sở.

 Xuân Dũng

Rss