Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Sức khỏe và đời sống

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Sáng ngày 11/10, UBND huyện Vũ Quang phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 cho cán bộ điều tra trong toàn huyện. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có Đ/c Nguyễn Xuân Thông – Phó Giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội, Đ/c Nguyễn Thái Hòa – Phó chủ tịch UBND huyện.

Trong thời gian 1 buổi, gần 200 các bộ điều tra trong huyện  đã được  hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, áp dụng cho gian đoạn 2016- 2020; hướng dẫn về quy trình điều ra, rà soát và cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các bước, trong đó chú trọng hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và xác định sơ bộ hộ có mức sống trung bình năm 2019. Cũng trong chương trình đã tổ chức hướng dân nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cộng đồng, cán bộ làm công tác giảm nghèo cơ sở ở xã Hương Quang.

Đ/c Nguyễn Xuân Thông – Phó Giám đốc Sở lao động thương binh phát biểu tại lớp tập huấn

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đối tượng là các hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đ/c Nguyễn Thái Hòa – Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Quang phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại lớp tập huấn, Đ/c Nguyễn Thái Hòa – Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác điều tra, rà soát hộ nghèo. Đây là nhiệm vụ mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Vì vậy đề nghị  cán bộ tập huấn tiếp thu nghiêm túc, nắm vững nghiệp vụ điều tra. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được thực hiện trực tiếp với từng hộ dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; bảo đảm công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân và dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và sự tham gia của chính quyền, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương.

Bích Hường – Thu Hương

 

Rss