Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Sức khỏe và đời sống

Tập huấn nâng cao năng lực, trợ giúp tại cộng cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em và hoạt động xã hội.

Sáng ngày 5/12, UBND huyện phối hợp với Sở LĐ - TB&XH tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, kỷ năng can thiệp, trợ giúp tại cộng đồng cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em và hoạt động xã hội trong toàn huyện. Dự buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Xuân Thông, Phó giám đốc Sở LĐ - TB&XH tỉnh.

Trong thời gian 01 ngày, hơn 200 cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em và hoạt động xã hội trong toàn huyện được các  cán bộ Sở LĐ-TB và XH truyền đạt những điểm mới của luật trẻ em năm 2016 gồm; Nghị định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Thông tư của Bộ Lao động TB&XH quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục; phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; nghiệp vụ về quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; một số chế độ, chính sách cho trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội, những vấn đề về Bảo vệ trẻ em; Kiến thức cơ bản, kỹ năng, phương pháp công tác xã hội như: Kỹ năng lắng nghe, quan sát, giao tiếp, tham vấn, ghi chép; chức năng, nhiệm vụ và quy trình trợ giúp cho các đối tượng xã hội ở ngoài cộng đồng khi cần sự trợ giúp…. 

Thông qua Hội nghị tập huấn, đã góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện; kỹ năng can thiệp, trợ giúp tại cộng đồng về hoạt động công tác xã hội tại địa phương.

Quốc Lập

Rss