Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Sức khỏe và đời sống

Sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU về công tác bảo vệ, CSSKND

Sáng ngày 4/7, Huyện ủy Vũ Quang tổ chức Hội nghị Sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đọa của Đảng đối với công tác bảo vệ, CSSKND đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Về dự có đồng chí Trần Xuân Dâng- Phó giám đốc Sở y tế và các đồng chí cùng đi trong đoàn. Các đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phan Hồng Yến- Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy; Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là hết sức quan trọng, nên trong những năm qua Cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Vũ Quang đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo từ việc tập trung quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của TW, của tỉnh từ đó đã tạo được sự thống nhất trong hành động của cả hệ thống chính trị để thực hiện  công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Đến nay, toàn huyện có 1 Bệnh viện Đa khoa, 1 phòng khám khu vực, 1 Trung tâm y tế dự phòng, 1 trung tâm DS-KHHGĐ, 12 Trạm y tế xã, thị trấn với số lượng cán bộ nhân viên ngành y tế 189 người; trong đó có 43 bác sỹ, 91% trạm y tế có bác sỹ, 100% trạm Y tế có nữ hộ sinh, 79/79 thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế.

Hệ thống mạng lưới y tế đảm bảo, từng bước hoàn thiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị; đội ngũ cán bộ, y bác sỹ được chuẩn hóa, chất lượng khám chữa bệnh ở bệnh viên đa khoa huyện và Trạm Y tế đáp ứng  tốt nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cơ bản của toàn dân, đặc biệt là người nghèo.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dâng- Phó giám đốc Sở y tế và đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Vũ Quang nói chung và ngành y tế huyện nói riêng đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh  NQ 03 là rất quan trọng đề nghị cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác y tế.

Đồng chí Trần Xuân Dâng- Phó giám đốc Sở y tế phát biểu chỉ đạo

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện cũng đã chỉ đạo cần cụ thể hóa bằng các chính sách để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả thiết thực. Tích cực huy động các nguồn lực, các dự án từ ngân sách và các nguồn lực khác để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển; có chính sách quan tâm đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế vùng sâu, vùng xa. Nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe và công tác dân số, KHHGĐ…

Lê Thủy – Văn Tịnh

Rss