Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Sức khỏe và đời sống

Mít tin kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam và Tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018.

Sáng 26/12, UBND huyện tổ chức mít tin kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 và Tổng kết công tác DS- KHHGĐ năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thái Hòa - Phó chủ tịch UBND huyện; Võ Xuân Cảnh - Giám đốc Trung tâm DS- KHHGĐ huyện chủ trì Hội nghị.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành Dân số Việt Nam cũng như được nghe báo cáo tổng kết, đánh giá công tác DS- KHHGĐ trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Theo đó, năm 2018 Trung tâm DS- KHHGĐ từ huyện đến cơ sở đã tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong việc thực hiện công tác dân số - KHHGĐ nên đã đạt được một số kết quả tích cực, khá toàn diện.  Tỷ suất sinh thô là 12,98%o, giảm 2, 21%o so với năm 2017; tỷ suất tăng dân số tự nhiên là 6,32%o; tỷ lệ sinh con thứ 3 là 94 cháu. Tỷ số giới tính khi sinh là 105.4nam/100 nữ, giảm 30.35 điểm % so với năm 2017. Chất lượng dân số về tầm vóc, trí tuệ ngày càng được cải thiện.

Việc thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số như can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chương trình sàng lọc sinh và tư vấn, kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân đạt kết quả tốt…

Đ/c Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Trung tâm DS&KHHGĐ huyện

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao và khó được kiềm chế; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng cao và thực trạng cán bộ, đảng viên vi phạm sinh con thứ 3 vẫn còn phổ biến; công tác truyền thông còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn…

Đồng chí Nguyễn Thái Hòa - Phó chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hòa - Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của ngành Dân số huyện trong năm qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới đội ngũ cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ từ huyện đến cơ sở tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2018. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, nâng cao vai trò trách nhiệm của các ngành, đoàn thể trong công tác truyền thông; kiểm soát chặt chẽ tình trạng tăng sinh, sinh con thứ 3 trở lên và tỷ số giới tính khi sinh trong toàn huyện. Cùng với đó phải chú trọng nâng cao chất lượng Dân số; tiếp tục bám sát quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết 21-NQ/TW lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới ...

Tại Hội nghị, UBND huyện đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của huyện nhà.

Lê Thủy – Văn Tịnh

Rss