Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Sức khỏe và đời sống

Huyện Vũ Qaung tổ chức tập huấn nghiệp vụ dân số

Ngày 26/9, Trung tâm dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện Vũ Quang phối hợp với Chi cục dân số KHHGĐ tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ dân số Kế hoạch hóa gia đình để cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác dân số cơ sở.

Trong thời gian 1 ngày, gần 100 cán bộ y tế xã, thị trấn, cộng tác viên dân số thôn đã được nghe ông: Bùi Quốc Hùng – Chi cục trưởng Chi cục dân số KHHGĐ tỉnh và các thành viên truyền đạt, hướng dẫn các nội dung: Một số chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong giai đoạn hiện nay; kiến thức cơ bản về kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản; Đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; đề án xã hội hóa phương tiện tránh thai; khái niệm và vai trò của thông tin số liệu chuyên ngành. Quy định  chung về ghi chép ban đầu vào sổ A0, hướng dẫn ghi chép, làm báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng, quý, năm.

Ông: Bùi Quốc Hùng – Chi cục trưởng Chi cục dân số KHHGĐ tỉnh  truyền đạt, hướng dẫn các nội dung

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỷ năng về chuyên môn nghiệp vụ trong thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tại địa phương cho cộng  tác viên dân số. Qua đó giúp cán bộ dân số cơ sở nắm được kiến thức chuyên môn, triển khai có hiệu quả công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao chất lượng dân số tại địa phương.

Bích Hường – Thu Hương

 

Rss