Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Sức khỏe và đời sống

Giao lưu, gặp mặt kỷ niệm ngày dân số thế giới

Chiều ngày 11/7, Ban chỉ dạo thực hiện công tác Dân số KHHGĐ huyện phối hợp với xã Hương Quang tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt kỷ niệm ngày dân số thế giới 11/7 và tuyên dương các điển hình trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thái Hòa Phó chủ tịch UBND huyện.

 

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại truyền thống Ngày Dân số Thế giới 11/7, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dân số - KHHGĐ và giao lưu, đối thoại, biểu dương các gia đình tiêu biểu sinh 2 con 1 bề là gái không sinh con thứ 3, các em gái chăm ngoan học giỏi.

Lãnh đạo xã Hương Quang biểu dương các gia đình tiêu biểu sinh 2 con 1 bề là gái không sinh con thứ 3

Với chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm 2018 là “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”, huyện Vũ Quang đã xây dựng các chỉ tiêu và định hướng về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Trong đó, trọng tâm là chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống; thực hiện các quyền và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và vị thành niên, thanh niên; tăng cường truyền thông về bình đẳng giới; nêu cao vai trò, vị thế của phụ nữ, trẻ em và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Phấn đấu đến cuối năm 2018, tỷ lệ sinh trên địa bàn huyện giảm 0,02%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,86% và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên dưới 18%.

Đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện khen thưởng các bé gái chăm ngoan học giỏi.

Phát tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả mà ngành dân số huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua đồng thời mong muốn ngành tiếp tục phát huy những kết đã đạt được nhằm nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhân dân, đặc biệt là công tác DS-KHHGĐ cần có sự tham gia, hưởng ứng của các cấp, ngành và của toàn xã hội. Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh công tác dân số, tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giáo dục tư vấn về dân số, sức khỏe sinh sản - KHHGĐ có chất lượng tới các nhóm đối tượng đặc thù và tới mọi tầng lớp nhân dân; đưa chính sách dân số vào cuộc sống nhằm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, từng bước nâng cao chất lượng dân số cho các gia đình và xã hội.

Quốc Lập – Văn Tịnh

 

Rss