Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Sức khỏe và đời sống

Công bố Nghị quyết thành lập xã mới: Quang Thọ và Thọ Điền

Huyện Vũ Quang vừa công bố Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện.

Theo nghị quyết sẽ cắt 9,80km2 diện tích tự nhiên của xã Hương Minh vào xã Hương Quang; 121,74km2 xã Hương Quang vào xã Hương Điền. Sau khi điều chỉnh, xã Hương Quang có diện tích tự nhiên là 213,84km2, quy mô dân số 594 người; xã Hương Điền có diện tích tự nhiên 152,38km2, quy mô dân số 369 người; xã Hương Minh có diện tích tự nhiên 39,84km2, quy mô dân số 2.589 người.

Về thành lập xã sẽ sáp nhập toàn bộ diện 44,10km2 diện tích tự nhiên, 2.350 người  dân  xã Hương Thọ và toàn bộ diện tích, dân số xã Hương Quang thành xã mới Quang Thọ, sau sáp nhập xã Quang thọ sẽ có tổng diện tích tự nhiên là 257,94km2 và quy mô dân số 2.944 người và sẽ giáp ranh các xã Đức Hương, Đức Liên, Hương Minh, Thọ Điền, thị trấn Vũ Quang, huyện Hương Khê và nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Nghị quyết cũng đã sáp nhập toàn bộ 45,91km2 diện tích tự nhiên, 2.910 người của xã Sơn Thọ và toàn bộ diện tích dân số xã Hương Điền thành xã mới Thọ Điền. Sau sáp nhập xã Thọ Điền có tổng diện tích tự nhiên là 198,29km2, dân số 3.279 người và giáp  với xã Đức Lĩnh, xã Quang Thọ, Thị trấn Vũ Quang; huyện Hương Sơn và nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Sau sáp nhập huyện Vũ Quang có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn.

Đ/c Nguyễn Quang Điền, Trưởng phòng Nội vụ thông qua Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

 Trên cơ sở Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh huyện Vũ Quang đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên cơ sở bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh; đồng thời áp dụng linh hoạt với tình hình thực tiễn của địa phương. Quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung từng xã, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính trên nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người lao động không chuyên trách cấp xã.

Bích Hường  

 

Rss