Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Kinh tế đầu tư

Xã Hương Quang tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Đảng ủy xã Hương Quang vừa tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã.

Sáu tháng đầu năm 2018 với sự nổ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, tinh thần vượt khó, sáng tạo của quần chúng nhân dân nên kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thốngchính trị của xã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt gần 20 tỷ đồng, đạt 76,7% kế hoạch, tăng 2,527 tỷ đồng so với cùng kỳ; sản lượng lương thực có hạt đạt 84,9 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 23,2 triệu đồng/người/năm.

 Tổng diện tích cây ăn quả các loại 79 ha, trong đó trồng mới 9 ha và 10 ha ổi không hạt đài loan; chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển mạnh, tăng và vượt với kế hoạch đề ra; giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng được triễn khai kịp thời, 6 tháng đầu năm đã huy động  gần 2.000 ngày công sẻ phát, nạo vét; công tác giao đất, giao rừng được thực hiện kịp thời, kết quả thực hiện các tiêu chí NTM đạt12/20tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt 60-80% khối lượng công việc; tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đến nay 01 khu dân cư kiểu mẫu Kim Quang đã đạt chuẩn, 2 khu dân cư còn lại đã đạt 6 tiêu chí.

 Gắn với tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, quán triệt đầy đủ các chỉ thị NQ của cấp trên, tuyên truyền tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước tới cán bộ đảng viên và nhân dân. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa thể thao được quan tâm, QP-AN tiếp tục được giữ vững.

Phát huy kết quả đạt được, với quyết tâm chính trị, 6 tháng cuối năm đảng bộ và nhân dân xã Hương Quang sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra, đưa 08 tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn lại đạt và vượt chuẩn, xây dựng khu dân cư Tùng Quang, Kim thọ đạt khu dân cư kiểu mẫu, ít nhất 18 hộ đạt vườn mẫu theo quy định của tỉnh, huyện; xã về đích NTM vào cuối năm 2018.

 Anh Tuấn – MTTQ 

Rss