Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Kinh tế đầu tư

Vườn Quốc gia Vũ Quang: Tiếp nhận, thả 12 cá thể Cầy.

Vườn Quốc Gia Vũ Quang vừa phối hợp với Chi Cục kiểm lâm tỉnh và các cơ quan chức năng thả 12 con Cầy về với thiên nhiên hoang dã.

Theo đó 12 cá thể Cầy gồm; 2 cá thể Cầy vòi Mốc, 10 cá thể Cầy vòi Hương đã được thả vào khu vực rừng tại tiểu khu 142 thuộc lâm phần Vườn Quốc Gia Vũ Quang quản lý.

Số động vật trên được Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm huyện Hương khê 01 con, 11 con còn lại phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh  bắt giữ.  Các động vật rừng sau thả đều đảm bảo sức khỏe, nhanh chóng hòa nhập với thiên nhiên.

Được biết đầu năm 2019 đến nay Vườn quốc gia Vũ Quang đã  tiếp nhận 22 cá thể động vật hoang giã, trong đó đã thả 14 cá thể gồm: 7 cá thể khỉ đuôi lợn, 3 cá thể khỉ vàng, 2 cá thể khỉ mặt đỏ, 02 cá thể khỉ mốc. Khu vực tái thả là rừng nguyên sinh, đầy đủ nguồn thức ăn và sinh cảnh phù hợp với các loài, khu vực xa rời khu dân.

Còn lại 3 cá thể trăn gấm, 02 cá thể khỉ vàng và 0,1 cá thể khỉ mặt đỏ  và một số động vật khác đang được Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục quá trình chăm sóc và theo dõi trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Xuân Hoàn 

Rss