Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Kinh tế đầu tư

Vườn Quốc Gia Vũ Quang: Tập huấn điều tra, nhận diện và bảo tồn thú Linh trưởng nguy cấp, quý hiếm.

Trong 2 ngày 31/7 và 1/8, Vườn Quốc Gia Vũ Quang phối hợp với bộ môn quản lý động vật hoang dã, Khoa quản lý tài nguyên rừng và môi trường thuộc trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra, nhận diện và bảo tồn thú Linh trưởng nguy cấp, quý hiếm tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Theo đó cán bộ VQG Vũ Quang đã được truyền đạt, hướng dẫn 4 nội dung chính, gồm: Kỹ năng nhận dạng các loài Linh trưởng ngoài tự nhiên và đánh giá mức độ bảo tồn của loài bằng các biện pháp điều tra, phỏng vấn người dân sống ven rừng. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu ngoài thực địa. Xây dựng chương trình giám sát đa dạng sinh học ngắn hạn và dài hạn cho đối tượng là các loài thuộc bộ Linh trưởng. Xây dựng phương án bảo tồn các loài Linh trưởng nguy cấp tại khu vực nghiên cứu.

Sau khi được tiếp thu các nội dung lý thuyết, các học viên cũng đã được tham gia khảo sát thực tế tại Tiểu khu 170 của Vườn quốc gia Vũ Quang.

Thực tế cho thấy, công tác bảo tồn linh trưởng hiện nay của Vườn quốc gia Vũ Quang gặp rất nhiều khó khăn bởi tình trạng săn bắn, bẫy bắt các loài linh trưởng đang diễn ra khá phổ biến, việc săn bắt linh trưởng chủ yếu sử dụng vào làm thuốc (nấu cao khỉ, làm cảnh (nuôi nhốt) do ý thức của ngời dân còn hạn chế.

Vì vậy, lớp tập huấn không chỉ nhằm phục vụ cho công tác điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ của Vườn Quốc Gia Vũ Quang, mà còn giúp cho đội ngũ cán bộ Kiểm lâm viên, cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật của Vườn nâng cao trình độ, kỹ năng trong công tác tuần tra rừng, đánh giá tài nguyên rừng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đa dạng sinh học và các loại động thực vật quý hiếm của rừng Quốc gia Vũ Quang.

Lê Thủy- Văn Tịnh

 

Rss