Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Kinh tế đầu tư

UBND tỉnh Triển khai đề án Mỗi xã một sản phẩm

Sáng ngày 28/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai đề án “Mỗi xã một sản phẩm”, kế hoạch năm 2019. Ở điểm cầu Vũ Quang, Đ/c Phạm Quốc Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Điểm cầu trực tuyến tại huyện Vũ Quang

Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030, được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 3292/QĐ-UBND ngày 1/11/2018. Đề án được xây dựng trên quan điểm lấy người dân làm chủ thể của quá trình thông qua HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ làm nền tảng tổ chức sản xuất; phát huy tính chủ động, tự tin, sáng tạo của cộng đồng, phát triển tuân thủ cơ chế thị trường, có định hướng, quản lý của Nhà nước; Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức phát triển theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh

Theo đề án, năm 2019, Hà Tĩnh có ít nhất 60 sản phẩm, dịch vụ tham gia chương trình OCOP; có tối thiểu 25 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP; có ít nhất 10 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.Củng cố, nâng cấp tối thiểu 30 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hiện có thực hiện chương trình OCOP; phát triển mới tối thiểu 10 tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP. Xây dựng mô hình điểm.Theo kế hoạch triển khai đề án, sẽ có 13 nội dung hoạt động chính, trong đó, giai đoạn đầu tập trung công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham mưu tổ chức thực hiện chương trình OCOP các cấp. Tiếp đó sẽ là các hoạt động xét chọn sản phẩm, phát triển sản phẩm...

Đối với huyện Vũ Quang, huyện đã tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, lựa chọn sản Phẩm Cam và Mật ong đưa vào đề án của tỉnh. Hiện nay địa phương cũng đang triển khai các giải pháp trọng tâm để có ít nhất 5 sản phẩm, dịch vụ tham gia chương trình OCOP, trong đó có tối thiểu 2 sản phẩm được chứng nhận từ 3 sao trở lên.

Tại hội nghị, các chủ cơ sở sản xuất sản phẩm tham gia OCOP đánh giá cao ý nghĩa, mục đích chương trình OCOP. Sau khi triển khai xây dựng thương hiệu, bao bì nhãn mác, chất lượng sản phẩm, quảng bá xúc tiến thương mại... các sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường, số lượng tiêu thụ, giá trị sản phẩm và doanh thu đều tăng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát quan điểm, mục tiêu, nội dung đề án và thực tế tại địa phương; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện chương trình.Các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ mà kế hoạch đã đề ra; chủ động và phối hợp, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện; ưu tiên đưa nội dung triển khai OCOP bổ sung vào chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của đơn vị, địa phương để thực hiện có hiệu quả chương trình.

Bích Hường – Văn Tịnh

 

Rss