Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Kinh tế đầu tư

UBND huyện triển khai đề án sản xuất hè thu

Chiều ngày 27/4, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp triển khai Đề án sản xuất vụ hè thu và bổ cứu phun phòng dịch bênh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ xuân 2018. Đ/c Phạm Quốc Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Vụ hè thu năm nay, huyện nhà có kế hoạch gieo trỉa 399 ha lúa, 247 ha ngô, 634 ha đậu xanh, trên 70 ha lạc, rau xanh. Với cơ cấu các loại giống như lúa sinh trưởng dưới 115 ngày:  PC6, TH3-3, Xuân mai, TH3-5, khang dân….  Giống Ngô P4199, NK66, NK6326, NK4300, giống đậu : VN93-1, VN99-3, ĐX11, ĐX14, ĐX 208, Giống lạc: L14, L23, V79…

Về  chăn nuôi:  Phấn đấu phát triển chăn nuôi đảm bảo số lượng, chất lượng, hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch với tổng đàn trâu bò: gần 17.000 con, đàn lợn 28.950 con, gia cầm 315.000 con; Ong 5.550 đàn; Thụ tinh nhân tạo bò đạt 2.500 con.

Tại cuộc họp, UBND huyện cũng đã cảnh báo về tình hình dịch bệnh đạo ôn cổ bông trên diện tích lúa vụ xuân. Theo đó, trong giai đoạn lúa đẻ nhánh, toàn huyện đã có hơn 65ha lúa bị nhiễm bệnh. Hiện nay, các trà lúa đang giai đoạn trổ bông, đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

 Tại cuộc họp, các địa phương cũng như các ngành liên quan báo cáo tình hình triển khai kế hoạch sản xuât vụ hè thu tại đơn vị, địa phương, nêu lên một số khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện, qua đó đề nghị huyện có các giải pháp hợp lý nhằm thực hiện thắng lợi vụ sản xuất hè thu năm 2018.

Đ/c  Phạm Quốc Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Quốc Thanh yêu cầu các xã xây dựng Đề án sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và có kế hoạch tổ chức chỉ đạo sản xuất cụ thể cho từng vùng, từng trà, từng điều kiện thời tiết cụ thể.  

Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ  với phòng NN&PTNT tích cực  tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên của mình tập trung chăm sóc cây trồng, vật nuôi vụ Xuân 2018 đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và triển khai thực hiện Đề án sản xuất vụ Hè thu 2018 đạt hiệu quả cao nhất. Nhiệm vụ trọng tâm trước  mắt là quan tâm chỉ đạo, phân công cán bộ bám sát cơ sở, phối hợp với trung tâm ứng dụng khoa học kỷ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh đạo ôn cổ bông, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, đạt hiệu quả.

Bích Hường

 

Rss