Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Kinh tế đầu tư

UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác thống kê năm 2018

Sáng ngày 8/1, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác thống kê năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có đồng chí Trần Thanh Bình-Phó cục Trưởng cục Thống kê tỉnh .

 

Năm 2018, ngành Thống kê huyện đã triển khai kế hoạch công tác với nhiều nhiệm vụ lớn, đảm bảo tốt thông tin thống kê, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tính hình và xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành và lãnh đạo huyện. Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thống kê tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, ngành Thống kê huyện đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Chủ tịch UBND huyện; Võ Văn Thanh - Chi cục trưởng chi cục thống kê huyện chủ trì hội nghị.

Trong đó đã tổ chức được 25 cuộc điều tra định kỳ theo kế hoạch, tham mưu triển khai các cuộc điều tra theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia nhất là Tổng điều tra kinh tế năm 2018. Chi cục Thống kê cũng đã chú trọng việc tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin thống kê, quyền và nghĩa vụ của nhóm cung cấp thông tin, tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê để nâng cao chất lượng thông tin đầu vào.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị ngành thống kê huyện nhà cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2019.  

Đồng chí Trần Thanh Bình, Phó cục Trưởng cục Thống kê tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Bình, Phó cục Trưởng cục Thống kê tỉnh và đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương  kết quả công tác thống kê năm 2018. Đồng thời yêu cầu Chi cục Thống kê huyện tăng cường phối hợp giữa ngành chuyên môn, các xã, thị trấn trong huyện nâng cao chất lượng công tác thống kê, đặc biệt là công tác phân tích, đánh giá, dự báo kinh tế vĩ mô, các ngành, lĩnh vực một cách chính xác, kịp thời. Thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu, tổng hợp, dự báo tình hình sát với thực tế nhằm giúp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện.

Tại hội nghị, Cục Thống kê tỉnh và UBND huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể 10 cá nhân có thành tích trong công tác thống kê năm 2018.

Lê Thủy – Văn Tịnh

 

Rss