Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Kinh tế đầu tư

UBND huyện họp triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

Sáng ngày 2/8 UBND huyện tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8, năm 2019. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiều Quang và các Phó chủ tịch Phạm Quốc Thanh, Nguyễn Thái Hòa chủ trì hội nghị.

Trong tháng 7 mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài, tuy nhiên nhờ tập trung tốt công tác chỉ đạo nên nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các địa phương làm tốt chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu và cây ăn quả. Đào hố thêm được 20,5ha để chuẩn bị cho việc trồng mới  cây ăn quả vào vụ Thu Đông tới. Thành lập thêm được 11 THT,  làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là không để dịch tả lợn Châu phi xuất hiện trên địa bàn. Không xảy ra điểm phát lữa và cháy rừng.

Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được các địa phương và người dân tiếp tục triển khai, thực hiện. Riêng làm GTNT đã huy động được 12.440  ngày công phát sẻ được 31 km, đào đắp được 3.560 m3, làm mới gần 1,5km. Lĩnh vực Tài nguyên môi trường được tập trung quản lý chặt chẽ.  Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi nhân các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Truyền thanh – Truyền hình đưa tin, bài, phóng sự, phản ánh  kịp thời các sự kiện chính trị trên địa bàn. Giáo dục đào tạo tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Công tác Y tế, Dân số, gia đình, lao động việc làm được quan tâm; Áp dụng tốt các tiến bộ KHKT trong đời sống, kinh tế. Công tác quản lý TNMT, Lao động việc làm được quan tâm. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

Tại hội nghị các địa phương,phòng, ngành cũng đã báo cáo thêm những kết quả đạt được, nhất là chỉ rõ nguyên nhân công việc còn tồn đọng, chậm chưa giải quyết như: Giải phóng mặt bằng tuyến đường Sơn Long – Chợ Bộng. Các đơn thư kiến nghị của công dân liên quan đến đất đai, đền bù. Thực hiện đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên chưa thực sự hiệu quả, chưa kiểm tra, kiểm soát được việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động môi trường; tiến độ xây dựng bãi …

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiều Quang yêu cầu các địa phương, phòng, ban ngành tập trung khắc phục, hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng trong 7 tháng đầu năm

Phát biểu kết luận cuộc họp Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiều Quang yêu cầu các địa phương, phòng, ban ngành tập trung khắc phục, hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng trong 7 tháng đầu năm.  Gắn với đó làm tốt chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vụ Hè - Thu, tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu phi.  Tăng cường công tác kiểm tra các công trình hồ chứa, kênh mương để điều tiết nước hợp lý và PCBL. Đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng. Tập trung hoàn thành các tiêu chí NTM, đô thị văn minh . Tăng cường thu ngân sách; xử lý, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các trường hợp tồn đọng. Ngành giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới. Thục hiện tốt lộ trình sáp nhập một số đơn vị hành chính, kèm theo đó không để phát sinh ngân sách thêm.

Xuân Hoàn

Rss