Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Kinh tế đầu tư

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật huyện tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chiều ngày 8/11, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật huyện đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh, Trần Đức Huyên, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; Phan Thị Hồng Yến, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy vai trò là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức huyện VũQuang, Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật của huyện đã phát triển mạnh mẽ về tổ chức, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng lên, đến nay có  trên 1,600 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội của huyện. Hoạt động của các hội thành viên đa dạng, phong phú, có sự phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp Hội trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, người lao động và ngày càng khẳng định được vai trò của Liên hiệp hội là Tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức khoa học ở địa phương.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

 Hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo, phổ biến kiến thức khoa học kĩ thuật được đẩy mạnh, nhiều hội thi khoa học kĩ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng được tổ chức đã khuyến khích và khơi dậy sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, nhiều tiến bộ khoa học, sáng kiến, giả pháp khoa học được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.  Bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Liên hiệp hội đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất một số chủ trương, chính sách với cấp ủy, chính quyền về các lĩnh vực khoa học có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể, an ninh quốc phòng.

Đ/c Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện tái cử Chủ tịch Hội KHKT huyện Vũ Quang

Với tinh thần Đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, phát triển, nhiệm kỳ 2018-2023, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật huyện tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; tiếp tục đẩy mạnh phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tăng cường các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ…

Lãnh đạo Hội KHKT huyện và các Đ/c trong BTV Huyện ủy tặng hoa chúc mừng BCH hội KHKT huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

... và tặng hoa cho các đ/c không tham gia BCH mới

Đại hội đã bầu 17 thành viên vào Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH và KT huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH và KT huyện, nhiệm kỳ 2018-2023.

 Quốc Lập

Rss